Oppsummering Arendalsuka 2023!

Yngve Bastesen (No17), Anne Jorunn Ravndal (No17) og Kjell Olav Rugset (MS Donna)

Sosial Bærekraft på Arendalsuka 2023 – En engasjerende samfunnsdebatt!

Det var en uke fylt med engasjement og gode samtaler da No17 og våre dyktige samarbeidspartnere satte scenen for en serie av fire spennende møter under Arendalsuka. Vi tok pulsen på samfunnet og brakte frem viktige spørsmål om sosial bærekraft som skapte refleksjon og ettertanke.

Våre arrangementer strakte seg fra diskusjoner om Åpenhetsloven til å utforske veier til et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv, seniorpolitikkens betydning, og ikke minst, hvordan vi kan skape banebrytende samarbeid mellom NAV og våre sosiale entreprenører.

Vi hadde fulle hus på alle våre arrangementer og kø utenfor lokalene.

Vi treffer både det etablerte og det nye markedet

Konklusjonen vår er at vi appellerer til et veletablert marked med søkelys på inkludering og mangfold. Samtidig tiltrekker vi oss nye deltakere, både fra offentlig og privat sektor, som nå setter sosial bærekraft på dagsordenen, med spesielt søkelys på likestilling og mangfold.

No17-arrangementene preges av bredde, og vi har en god miks av store, mellomstore og små aktører fra ulike bransjer. Dette inkluderer sosiale entreprenører som er forankret i bærekraft og inkludering, samt store kommersielle aktører som har tatt ledelsen når det gjelder likestilling.

Partnere – No17

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere: Norasondegruppen AS, Specsavers AS, Samfunnsbedriftene, IKEA AS, OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Storebrand ASA, MS Donna AS, Ferd Sosiale Entreprenører AS, Moving Mamas AS, NAV, Deloitte AS, Kirkens Bymisjon, Asker Idrettsråd, GammelNok AS, Senter for Seniorpolitikk, fylkesrepresentant fra Viken Høyre, Kari Sofie Bjørnsen, og ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet i Bærum, Thilde Marie Børsum.

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. 

Flere virksomheter bør tenke mangfold

Vi befinner oss i et stramt arbeidsmarked, med færre arbeidsinnvandrere og en aldrende befolkning som stiller krav til et skiftende arbeidsliv. I Norge har vi en stor arbeidsreserve som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å komme inn, i tillegg til en stor del av den aktive arbeidsstyrken som nærmer seg pensjonsalder. Dette bør oppmuntre flere virksomheter til å sette klare mål og retningslinjer for et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsliv.

Mangfold og inkludering No17 https://youtu.be/Roc9n_zgxX0

Sosial bærekraft på den norske og internasjonale dagsordenen

Faktatallene er tydelige. Undersøkelser gjennomført av Samfunnsbedriftene viser at flere virksomheter nå inkluderer personer som står utenfor arbeidslivet. Næringslivsundersøkelser fra OECDs Kontaktpunkt indikerer også at temaet sosial bærekraft er høyere prioritert i internasjonale selskaper, men det er fortsatt mye arbeid igjen for å oppnå et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsliv.

Å anerkjenne, respektere og akseptere mangfold: Å anerkjenne mangfold er å verdsette mangfold som et bidrag til et bedre og rikere samfunn for alle. Å respektere mangfold er å se andre som lik seg selv, med like rettigheter. Å akseptere mangfold er å tolerere det som er annerledes.

Samarbeid mellom sosiale entreprenører og store kommersielle selskaper

For å akselerere arbeidet med mangfold og inkludering er vi avhengige av flere partnerskap, som det mellom Asker Produkt AS og Specsavers AS. Slike likestilte partnerskap bidrar til at selskaper kan løse konkrete utfordringer sammen. Et eksempel er IKEA, som har integrert mangfold i sin forretningsstrategi etter å ha lært at ulike kulturer har ulike preferanser når det gjelder handlemønstre. I et mangfoldig samfunn forventer vi også mangfold i tilbudet, som i IKEAs kjøkkenavdeling. Strategisk og målrettet arbeid for et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv er god forretning.

IKEA har etablert partnerskap med den sosiale entreprenøren Sisters in Business og flere lokale arbeidslivsbedrifter og tiltaksarrangører.

 

En sosial entreprenør er en eller flere personer som ønsker å bidra til å skape en ny løsning på et sosialt problem (Ferd sosial entreprenører)

Arbeidslivsbedrifter og tiltaksarrangører

En arbeidslivsbedrift som Norasondegruppen AS spiller en viktig rolle i å hjelpe virksomheter med å ansette personer som står utenfor arbeidslivet. Disse er en ressurs, med vilje til å bidra og jobbe, men som trenger litt ekstra støtte for å komme inn i arbeidslivet. Inkludering betyr å delta i sosiale fellesskap, inkludert arbeidslivet, skole, utdanning og frivillige aktiviteter, og å ha like muligheter for suksess samt reell innflytelse på samfunnets regler og strukturer.

Koble KPI-er og ansettelser

For å fremme et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsliv, må dette være en måleparameter i strategier og ledelse. Det er viktig å etablere koblinger mellom nøkkeltall (KPI-er) og ansettelser, samt å sette klare mål på alle organisasjonsnivåer. IKEA er et eksempel på et selskap som har vært ledende når det gjelder å fremme mangfold og inkludering. Nå ermålet deres å øke mangfoldet i ledergruppen ved å inkludere flere personer med multikulturell bakgrunn.

I Deloitte jobber de blant annet med å øke antallet kvinnelige partnere. I løpet av de siste årene har de økt andelen kvinnelige partnere fra 20 til 29 prosent, med et mål om å nå 35 prosent. Lederen for Consulting i Deloitte, Cecilia Flatum, uttrykker bekymring over at framgangen går for sakte, og vi ønsker å kunne gå enda lengre i vårt arbeid for likestilling og mangfold.

Likestilling mellom kjønnene, inkludering og mangfold er premisset for et bærekraftig samfunn. (No17)

Storebrand-konsernet har innført bonussystemer basert på ESG-prinsipper og en kollektiv ordning som omfatter ledergrupper og avdelinger. Storebrand er blant de få flernasjonale finansselskapene som har en overrepresentasjon av kvinner i konsernledelsen. Tove Selnes, konsernsjef for People i Storebrand, legger vekt på betydningen av inkludering og målrettet arbeid for å skape en arbeidskultur som reflekterer likestilt mangfold.

Hvordan kan vår arbeidsplass tilrettelegge for å beholde deg så lenge som mulig? Seniorer utgjør en verdifull ressurs i arbeidslivet, og deres bidrag er betydningsfulle. Vi må sette søkelys på individenes kompetanse i stedet for å stigmatisere bestemte aldersgrupper.

Seniorpolitikk som en del av løsningen

Hvordan kan vår arbeidsplass tilrettelegge for å beholde deg så lenge som mulig? Seniorer utgjør en verdifull ressurs i arbeidslivet, og deres bidrag er betydningsfulle. Vi må sette søkelys på individenes kompetanse i stedet for å stigmatisere bestemte aldersgrupper.

Seniorer er en verdifull ressurs i arbeidslivet, og det er viktig å se på mennesker som individer, fremfor å stigmatisere grupper. Å tilrettelegge for seniorer på arbeidsplassen er en måte å dra nytte av deres verdifulle erfaring og kunnskap samtidig som det bidrar til å løse utfordringen med arbeidskraftknapphet.

Storebrandbåten i Pollen Kan seniorpolitikk løse knapphet på arbeidskraft? (screen9.com)

Ferd sosiale entreprenører AS – En viktig bidragsyter

Ferd engasjerer mange sosiale entreprenører som står overfor store utfordringer med lønnsomheten, til tross for at de utfører viktige sosiale oppgaver som sparer samfunnet for store kostnader. Under møtet utfordret vi NAV-ledelsen og de sosiale entreprenørene til å sette søkelys på samfunnsoppdraget som disse entreprenørene utfører. Dette har ført til enighet om å fortsette dialogen mellom alle de positive kreftene som deltok, og vi ser frem til videre samarbeid etter Arendalsuka.

FERD og No17:  Samarbeid sosiale entreprenører og NAV https://youtu.be/zBGbN0maqBY

Foiler fra arrangementene våre i Arendal

Tema: Åpenhetsloven og OECDs rykende ferske retningslinjer, hva er nytt?

Åpenhetsloven stiller krav til aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, men OECDs retningslinjer omfatter mer enn dette. De inkluderer nå klare anbefalinger om å handle i tråd med internasjonale mål for klima og biologisk mangfold. Nye EU-regler setter også krav til tiltak for klima og biologisk mangfold.

OECD kontaktpunkt https://youtu.be/8UqNCRRCGKE

Undersøkelse fra OECDs Kontaktpunktet for næringslivet 2023

Kontaktpunktets næringslivsundersøkelse for 2023 viser at styrer i økende grad involveres i arbeidet med bærekraft, og at 35 % av lederne i internasjonale bedrifter er kjent med OECDs retningslinjer. Imidlertid viser det seg at mindre bedrifter har mindre kunnskap om Åpenhetsloven og ansvarlig næringsliv, med bare 13 % av de ansatte i selskaper med over 100 ansatte som er kjent med loven.

Factlines Insight Network

Foiler fra møte, Tirsdag 15.august

Aktuelle lenker:

Hva mener vi med mangfold og inkludering? – Om mangfoldsledelse – Oslo kommune

Likestilling og mangfold – regjeringen.no

Hva er sosialt entreprenørskap? | Ferd

Møt oss på Arendalsuka 2023 – Program!

August er tiden på året da næringslivstopper, politikere og frivilligheten strømmer til Arendal for faglig påfyll og gode diskusjoner. No17 inviterer til fire arrangementer under Arendalsuka i 2023. Fellesnevneren for våre arrangementer er den sosiale bærekraften; hvordan sørge for at arbeidslivet dra i samme retning, og hvordan vi går fra ord til handling for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen. Daglig leder i No17,  Anne Jorunn Ravndal  og styremedlem i No17 og gründer, Kjell Olav Rugset i MS Donna AS.

Program

Tirsdag 15.august møter dere oss på Torget 3 til debatt om:

Kl 09:00 – 10:00 OECD’s  Kontaktpunkt i Norge lanserer nye retningslinjer om miljø og biologisk mangfold:
Hva er nytt? Hvordan få et bærekraftig og ansvarlig næringsliv?

 

Paneldebatt og presentasjoner: Cathrine Dehli, medlem OECD Kontaktpunkt. Elise Must, leder strategi og bærekraft, Norsk Hydro AS. Tord Dale, Leder for bærekraft i Virke. Karoline Bakka Hertsø, leder bærerkaft/CSO Sparebank 1 Østlandet. Kari Sofie Bjørnsen, leder Akershus Høyre og Viken Høyres bedriftskanal. Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen.

Moderator: Elisabeth Andvik, seniorrådgiver i OECD Kontaktpunkt.

Program: Fra ord til handling: OECDs oppdaterte retningslinjer for ansvarlig næringsliv – Arendalsuka

Kl 10:00 – 11:00 Hvordan har et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv utviklet seg?

Presentasjoner og paneldebatt: Samfunnsbedriftene, Adm. direktør, Øivind Brevik. Asker Idrettsråd, daglig leder, Gry Garlie. Specsavers Norge AS, direktør, Nina Kleppe. Deloitte AS, leder Consulting, Cecilia Flatum.  IKEA AS, HR direktør, Monica Bogstad. Storebrand AS, konserndirektør People, Tove Selnes. Norasondegruppen AS, adm. direktør, Bodil L. Bendiksen. MS Donna AS, gründer og daglig leder, Kjell Olav Rugset. Prosjektleder No17, Yngve Bastesen.

Program: Hvilke erfaringer har næringslivet med et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv? – Arendalsuka

Kl 15:00 – 16:00 Kan effektivt samarbeid mellom NAV og sosiale entreprenører gi mer arbeidsinkludering?

Presentasjoner og paneldebatt: FERD, Bedriftsklyngen No17, GammelNok AS, CFO, Trond Torvanger Dybvik. Moving Mamas AS, daglig leder, Kristine Holst Jansen.  NAV, administrerende direktør, Hans Christian Holte. Storebrand AS, konserndirektør People, Tove Selnes. Arbeiderpartiet, ordførerkandidat i Bærum, Thilde Marie Børsum. Kirkens Bymisjon, daglig leder, Hege Stenmarck. FERD Sosial entreprenører, direktør, Katinka Greve Leiner. Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen.

Program: Kan effektivt samarbeid mellom NAV og sosiale entreprenører gi mer arbeidsinkludering? – Arendalsuka

Onsdag 16.august møter dere oss på Storebrand båten i Pollen til debatt om: 

Kl. 11:30 til 12:00 Kan seniorpolitikk løse utfordringen med knapphet på arbeidskraft?

Innlegg og debatt om seniorpolitikk: Samfunnsbedriftene, adm. direktør, Øivind Brevik. GammelNok AS, CFO, Trond Torvanger Dybvik. Storebrand AS, konsernsjef People, Tove Selnes. Senter for seniorpolitikk, direktør, Kari Østerud. Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen.

Moderator: Pressesjef i Storebrand, Synnøve Halkjelsvik

Program: Kan seniorpolitikk løse knapphet på arbeidskraft? – Arendalsuka

Dette arrangementet streames. Lenke legges inn på Linkedin.

Prosjektleder i No17, Arendalsuka 2023, Yngve Bastesen. Mail: [email protected]

Oppsummering Arendalsuka 2022

For en start på høsten! En uke med politikk, næringsliv og inspirerende debatter og innlegg.

Sammen med noen av de fremste aktørene innen næringsliv og offentlig virksomhet samlet vi fulle hus under Arendalsuka 2022. Der delte vi kompetanse og erfaringer rundt temaene inkluderende, likestilt og mangfoldig arbeidsliv, og samfunnseffekten av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Asker Produkt AS inviterte til frokost. Specsavers inviterte til gratis synsundersøkelse og MS Donna inviterte til smaksprøver på Kongekraft. No17 er et nettverk med stort engasjement, og viljen til å dele kunnskap er stor.

Bedriftsnettverket No17
Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen

Prosjektleder i No17 for Arendalsuka, Yngve Bastesen trekker frem flere suksessfaktorer i sin oppsummering. «Hovedtemaene vi valgte til våre to arrangementer har en sterk appell til næringslivet, til politikerne og til det offentlige. Mangfold, inkludering og likestilling står høyt på agendaen i flere virksomheter, og mange opplever store utfordringer med å gjennomføre et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv i praksis»

Samarbeid for et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsliv

Samarbeid om innenforskap

Denne type arena der ledere og fagpersoner fra privat og offentlig sektor blir oppfordret til å dele erfaringer, gode og dårlige, sammen med mennesker som har stått utenfor arbeidslivet får frem kontraster og sterke følelser. Konserndirektør for Veidekke, Lars Erik Lund presenterte samarbeidet med Sisters in Business i sammen med syersken, Zainab.

Deltakere fra medlemsbedrifter som deltok under Arendalsuka. Storebrand. Sisters in Business. Specsavers. MS Donna. Nelfo Buskerud.

Zainab kom som flyktning fra Afghanistan til Norge sammen med mann og barn. Først da Zainab etter mange år og mange tiltak kom til Sisters in Business fikk hun det hun trengte, en ordinær jobb.  Først da fikk familien mulighet til å kjøpe leilighet og til å etablere et selvstendig liv i Norge. Historien til Zainab er viktig fordi lønn til å leve av gir frihet til å etablere et selvstendig liv. Når mor jobber, blir hun også en viktig rollemodell overfor egne barn, og en inspirator for andre langt utover eget miljø.

Historien til Zainab handler om å få en mulighet til å bruke sine ressurser, bli tatt på alvor, og gitt troen på at hun kan. Det har gründerne i Sisters in Business, Farzaneh Aghalo og Sandra Tollefsen bidratt sterkt til.

Samarbeid på tvers av fag- og forretningsområder
Fra venstre, PR manager i Specsavers, Philip Reiler. Styreleder i Asker Produkt AS, Per Thoresen. Adm. direktør i Specsavers, Henning Eriksen. Daglig leder i Asker Produkt, Britt E. Villa. Adm. direktør i ROAF, Synnøve Bjørke pg styreleder i No17, Lene Diesen.

Hvert år samler Spescavers-butikker inn tusenvis av briller for å gi befolkningen i Tanzania medisinsk hjelp og hjelpemidler for bedre syn. Ikke alle briller er i god nok stand til å være med på reisen til Afrika, men nå sørger samarbeidet med Specsavers, Norsk Gjenvinning AS og Asker Produkt AS for at også disse brillene får nytt liv. Det er Kjell Arne i Asker Produkt som står ansvarlig for sortering av briller, og deler.

Samarbeidet mellom Asker Produkt og Specsavers gir arbeidsplasser til mennesker som har mye ressurser å gi i et tilrettelagt arbeid. Kjell Arne er et godt eksempel på det.

Norasondegruppen har flere lokale samarbeidspartnere, og i Arendal bidro ROAF og administrerende direktør, Synnøve Bjørke. Samarbeid og samskaping kommer ikke av seg selv, det handler om toppledelsen sin motivasjon, engasjement og vilje, sier Bjørke.

ROAF har et ustrakt samarbeid med Norasondegruppen innen flere forretningsområder som, etablering av sykkelverksted, og ombruk av møbler, men ROAF er også en virksomhet som gir mennesker en ny sjanse. De tar inn kandidater som har behov for språkopplæring på arbeidsplassen, eller arbeidspraksis. For den rette kandidaten kan denne type arbeid- eller språkpraksis lede til lønnet fast jobb hos ROAF.

Et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv er et leder- og styreansvar

Historiene som ble delt under Arendalsuka bygger opp under målet om å utnytte alle menneskelig ressurser til beste for individer, næringsliv og samfunn. Alle må være med!

Takk for bidrag på No17 sine arrangementer i Arendal. Fra venstre, MDG, Katrine Nødtvedt. Deloitte, Cecilia Flatum. Samfunnsbedriftene, adm. direktør Øivind Brevik. Bufdir ved avdelingsdirektør, Anna Bjørshol og ROAF, adm.dir. Synnøve Bjørke

Det holder ikke å bare tenke mangfold, vi må sørge for et inkluderende og likestilt mangfold. Det stiller krav utover det å telle kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og etnisitet. Det stiller krav til bedriften om å sette mangfoldet inn i et større perspektiv, riktig kompetanse inn i styrene, og et lederansvar til å operasjonalisere og iverksette tiltak. Her må vi utfordre holdninger, verdier og fastlåste mønstre. Styrene i virksomheter må ta et større ansvar og kanskje må både styremedlemmene og styreleder stille seg selv spørsmålet: Har vi riktig kompetanse inn i en ny tid?  sier leder for Consulting i Deloitte, Cecilia Flatum.

Likestilling er et leder- og styreansvar

I Deloitte jobber de strukturert og målrettet med en bedre kjønnsbalanse inn i ledelse, ansatte og partnere. For tiden ansettes ikke flere mannlige partnere fordi, skal vi få til et likestilt arbeidsliv må vi gjennomføre tiltak som monner, i dette tilfelle er det positiv diskriminering, det betyr at kvinner skal ansettes inn i en del lederposisjoner til kjønnsbalanse er oppnådd. Argumentet om at det er vanskelig å finne kvinner med riktig kompetanse, betyr bare at vi ikke søker etter denne kompetansen på riktige plasser, og da må vi søke inn i nye kompetansemiljøer, og nettverk for å oppnå målet om likestilling, sier Flatum.

Jobb på flere arenaer samtidig

I Storebrand jobber de på ulike arenaer samtidig, og med ulike tiltak. De samarbeider tett med ulike sosiale entreprenører, og organisasjoner som jobber med mangfold. I Arendal delte konsernsjef for People i Storebrand, Tove Selnes og daglig leder og gründer i Catalysts, Lisa Cooper erfaringer med omvendt mentoring, en til en relasjon om gangen. Et konsept utviklet av Catalysts, og et verktøy og en metodikk som flere virksomheter tar i bruk i arbeidet for større mangfold.

Konsernsjef for People i Storebrand, Tove Selnes
Utfør jevnlige målinger, tall teller

Utfør jevnlige målinger, tall teller. Vi gjør det vi måles på, og gode strukturer er med på å skape gode kulturer, sier Selnes.

Av de største selskapene i Norge, ligger Storebrand på topp innen arbeidet for et likestilt arbeidsliv. Å transformere arbeidsplassen til en mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsplass kan ta tid. I Storebrand jobber de etter helt konkrete mål, og på flere arenaer samtidig. I rekruttering er det alltid en mann og en kvinne som er til stede under intervju. Til topplederstillinger skal det alltid være to toppkandidater som står igjen til siste runde, en mann og en kvinne.

FNs bærekraftsmål kan være et godt rammeverk for arbeidet med sosial bærekraft; og for et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsliv. Det er viktig å sørge for påfyll av kompetanse, og at bedrifter og ledere bli bevisst egne sannheter; holdninger, fordommer og verdier.

Takk til gode medhjelpere, innledere og debattanter. Vi kommer tilbake neste år!

Program og presentasjon av foredragsholderne finner du her: Arendalsuka 2022 – No17

Opptak av møte 16.august: No17 på Arendalsuka tirsdag 16 august 22 0 – YouTube

Opptak av møte 17.august: No17 Arendalsuka onsdag 17 august 22 0 – YouTube

Bilder No17

Artikkel: Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal