Bærekraft skal være et konkurransefortrinn...

«Bærekraft skal være et konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser»

Det var en engasjert og nysgjerrig næringsminister, Jan Christian Vestre som besøkte No17 tidlig i august. Tema for møte var offentlige anskaffelser, krav til bærekraft, og No17s Oslofjordprosjektet: «Stillehavsøsters fra avfall til ressurs».

Deltakere på møte fra No17: CEO i Kinnarps, Liv Tveter. Styreleder i No17, Lene Diesen. Adm. direktør i Specsavers Norge AS, Nina Kleppe og PR og markedssjef Philip Reiler (styremedlem i No17). Bærekraftansvarlig, Ellen Skarsgård og kommunikasjonsdirektør i DNV, Ulrike Haugen. Gründer og daglig leder i MS Donna, Kjell Olav Rugset. Markedssjef i Miljø Norge, Janne Blaasvær. Prosjektleder, Yngve Bastesen og daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal. Næringsminister, Jan Christian Vestre og ordfører kandidat for AP i Bærum, Thilde Marie Børsum.

«Dette har vært en vekker for meg, jeg synes det er et utrolig spennende forretningskonsept» sier Vestre om No17s prosjekt for kommersialisering av stillehavsøsters.

Sammen med et knippe ledere i nettverket møttes vi i fjæra i Indre Oslofjord til en kort presentasjon av No17, en kortversjon av en stillehavsøstersdugnad, og frokost med dialog om krav til bærekraft i offentlige anskaffelser.

Vestre noterte tilbakemeldinger fra selskapene som deltok. Det var felles enighet om:

Stilles det krav til bærekraft vil selskapene levere på tre bunnlinjer (ESG), men det må også det offentlige gjøre. Sosial bærekraft må inn på agendaen i større grad i offentlige anbud. Vi har avtalt et oppfølgingsmøte med statsråden i løpet av høsten.

Artikkel i Budstikka om besøket No17s stillehavsøstersprosjekt;

Økonomi og næringsliv, Høvik | Veritas-leder ber bedriftene plukke østers: – Alle kan gjøre noe (budstikka.no)

Krav til bærekraft i offentlige innkjøp er en viktig driver i det grønne skiftet

Offentlige innkjøp og krav til bærekraft stod også på agendaen, og regjeringen har gitt marsjordre til offentlige innkjøpere om krav til bærekraft; klima og miljø skal vektlegges i anbud – minimum 30 prosent. De nye reglene trer i kraft fra 01.janaur 2024.

Nå skal klima og miljø vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser – regjeringen.no

Kravene til bærekraft blir innført med en viss fleksibilitet, hovedregelen skal være at den løsningen som har den største miljøeffekten skal vektes.

Innkjøpsforum

Vi er i gang med planlegging og etablering av et innkjøpsforum i regi av No17. Det er et offentlig og privat samarbeid. Første møte i forumet hadde vi den 15.juni i sammen med flere kommuner, partnere i No17 og offentlige organer som jobber utforming av; offentlige innkjøp og bærekraft.

Mål og intensjon med forumet er å få frem rammebetingelsene for offentlige anbud og krav til bærekraft, samtidig som vi etablerer en positiv dialog med innkjøpsavdelingene i vår region, Oslo og Viken.

Her bygger vi videre på fagmøtet om offentlige innkjøp og krav til bærekraft.

Vi ønsker flere partnere i No17 velkommen til å delta i Forum for bærekraftige offentlige anskaffelser.

Ta kontakt med oss:

Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen

Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal