Arendalsuka 2022

Tommel opp for et næringsliv i endring.

Møt oss på Arendalsuka 2022!

Sted: Lille Hotell (gateplan)

Adresse: Torvgaten 5, Arendal

Maks antall deltakere: 50

Dato: 16. og 17. august

Tid: kl 09.30 til 10.30 (begge dager)

Vi setter opp to arrangementer der vi retter søkelyset på, sosial bærekraft: Samfunnsregnskapet. Vi stiller to sentrale spørsmål til debatt: Hvordan måle samfunnseffekten, og hvilke erfaringer har næringslivet med et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

Program: Tirsdag 16.august

Norasondegruppen og Asker Produkt inviterer til frokost fra kl 08.30 til 09.30. Påmelding til frokost: [email protected] innen mandag 15.august kl 15.00.

Specsavers fagsjef Trine Johnsen stiller opp med gratis synsjekk

Hvordan måle samfunnseffekten av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

Korte presentasjoner og debatt om hvordan samfunnsregnskapet kan være med på å løfte innsatsen for å få til mer sosial bærekraft i næringslivet.

Hvordan måle samfunnseffekten av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv? – Arendalsuka

Samfunnsbedriftene, ledende organisasjon i kommunal sektor. Presenterer egen fersk arbeidslivsundersøkelse om inkludering. Den viser blant annet at flere virksomheter tar inn flere som står utenfor arbeidslivet. Adm. direktør Øivind Brevik.

Norasondegruppen AS, Jobber med arbeids-inkludering, og utdanning. De deler egne erfaringer rundt samfunnseffekten, praktiske resultater og fremtidig utvikling fra samarbeidet med Lillestrøm sportsklubb, Action Now, og Nitja, Senter for Samtidskunst. CEO Bodil Løkken Bendiksen.

Asker Produkt AS – No17

Asker Produkt AS, sikrer tilrettelagt og individuell fagopplæring samt arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer og tjenester.
Asker Produkt og Specsavers AS presenterer samfunnseffekten av gode samarbeid og trippel bunnlinje. Daglig leder i Asker Produkt, Britt E. Villa. Adm. direktør i Specsavers Norge, Henning Eriksen.

Ferd Sosiale Entreprenører, effekten av et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Erfaringer og refleksjoner. Direktør Katinka Greve Leiner.

BUFDIR, hvordan kan offentlige regler hjelpe oss for et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv? Refleksjoner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Avdelingsdirektør, Anna Bjørshol.

Deloitte AS, Kjønnsbalanse og likestilling i arbeidslivet – Et lederansvar. Leder for Consulting, Cecilia Flatum. Vinner av ODA Awards 2022.

Likestilling og mangfold gir konkurransefortrinn – No17

MDG og Arbeiderpartiet: Hvordan kan samfunnet legge til rette for at alle, uavhengig av forutsetningene man har i livet, skal kunne delta i arbeidslivet.
Statssekretær i Finansdepartementet, Lotte Grepp Knutsen.
MDGs talsperson og byråd i Bergen for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Moderator: Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal. Styreleder i No17, Lene Diesen.
Prosjektleder i No 17, Yngve Bastesen.

Paneldiskusjon:
Bodil Løkken Bendiksen, CEO, Norasondegruppen AS
Yngve Bastesen, prosjektleder, No17
Anne Jorunn Ravndal, daglig Leder, No17
Marius Eriksen, leder forretningsutvikling, Norasondegruppen AS
Øivind Brevik, adm.dir., Samfunnsbedriftene
Britt Erlandsen Villa, daglig leder, Asker Produkt AS
Katinka Greve Leiner, direktør, Ferd AS
Anna Bjørshol, avdelingsdirektør, BUFDIR
Cecilia Flatum, leder for consulting, Deloitte
Lotte Grepp Knutsen, statssekretær fra Arbeiderpartiet, Finansdepartementet
Katrine Nødtvedt, kultur- og likestillingspolitisk talsperson, MDG

 

Program: Onsdag 17.august

Hvilke erfaringer har næringslivet med et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

Presentasjoner og debatt om hvilke erfaringer bedrifter i nettverket No17 har fra flere år med søkelys på mangfold og inkludering. Praktiske eksempler fra flere ulike bedrifter danner grunnlag for en paneldiskusjon. Kan vi få gode ideer som vi kan overføre til egen bedrift?

Hvilke erfaringer har næringslivet med et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv? – Arendalsuka

MS Donna AS, utvikler og produserer premium sjømat av kongekrabbe. Bedriften er tuftet på bærekraft. Daglig leder Kjell Olav Rugset, deler egne erfaringer fra flere år med mangfold og inkludering i egen bedrift.

Storebrand ASA og Catalysts AS, jobber i sammen om et mer inkluderende og mangfoldig samfunn. Virksomhetene deler erfaringer og resultater av ulike samarbeidsprosjekter som; reverse mentoring, og kartlegging og utvikling av e-læring. Gründer og daglig leder Lisa Cooper i Catalysts. Konserndirektør People i Storebrand, Tove Selnes.

Sisters in Business AS og Veidekke AS, samarbeider om utvikling av arbeidsplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn. De deler egne erfaringer med inkludering, og presenterer en fersk samarbeidsavtale. Konserndirektør, strategi og bærekraft i Veidekke, Lars Erik Lund. Daglig leder Sandra Tollefsen i Sisters in Business.

Jobbskaperne – No17 bærekraftig Sisters in Business Jobbskaperne

Nelfo Buskerud, hvilke erfaringer har elektrobransjen med inkludering av jenter og ungdommer med innvandrerbakgrunn som lærlinger? Regionsjef Frank I Guneriussen.

Moderator: Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal og styreleder i No17, Lene Diesen

Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen.

Paneldiskusjon:
Henning Eriksen, adm. direktør, Specsavers AS
Kjell Olav Rugset, gründer og daglig leder, MS Donna AS
Sandra Tollefsen, gründer og daglig leder, Sisters in Business AS
Lisa Cooper, gründer og daglig leder, Catalysts AS
Tove Selnes, konserndirektør People, Storebrand AS
Lars Erik Lund, konserndirektør, strategi og bærekraft, Veidekke ASA
Katrine Nødtvedt, kultur- og likestillingspolitisk talsperson, MDG
Frank I Guneriussen, regionsjef, Nelfo Buskerud
Cecilia Flatum, leder for Consulting i Deloitte, Cecilia Flatum
Karianne B. Bråthen fra Arbeiderpartiet og medlem av næringskomiteen.

Katrine Nødtvedt, kultur- og likestillingspolitisk talsperson, MDG

Kontaktperson, Arendalsuka2022

Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen

E-post: [email protected]

Våre samarbeidspartnere, Arendalsuka 2022