Om oss

Vi er et bedriftsnettverk tuftet på FNs 17 bærekraftsmål og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling.

Mangfold og likestilling er selve grunnlaget for et bærekraftig arbeidsliv.

Utfordringene står i kø for norsk og internasjonalt næringsliv, og for offentlige myndigheter. En voksende befolkning med økende forbruk legger et stort press på klima, miljø og naturressursene. Sosial bærekraft, og menneskenes plass i det fremtidige næringslivet er et sentralt tema for oss i No17. Utenforskap er en utfordring som leder til økte forskjeller; færre eier mer!

Vi mener inkluderende vekst, innovative prosjekter og samarbeid på tvers av fagområder leder til flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

 

Artikkel i Budstikka: Samarbeid om bærekraftige forretningsmodeller vil gi økt konkurransekraft – No17

Vårt mål er å bidra til omstilling, fornyelse og bærekraftig vekst innen; sosial forhold, økonomiske og miljø.

 

Sosial bærekraft må inn på agendaen i større grad enn tidligere. Vi ønsker å rette oppmerksomhet på menneskenes plass i det fremtidige arbeidslivet, og hvordan vi kan fremme gode inkluderingsmodeller og mangfold i næringslivet og i offentlig sektor. Sosiale entreprenører og inkluderingsbedrifter har brøytet veien for et mer inkluderende arbeidsliv.

Vi mener et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv beriker samfunnet vårt, og er selve grunnlaget for et bærekraftig arbeidsliv.

 

Jobbskaperne

Grønn vekst og sirkulære forretningsmodeller

Vi vil stimulere til grønn vekst, omstilling og nye forretningsområder. Grønn vekst er en økning i økonomisk produksjon som senker det samlende fotavtrykket. Norge har forpliktet seg gjennom Paris-avtalen til en reduksjon av klimagassene med 40 prosent innen 2030, og 95 prosent innen 2050. Finansnæringen med Storebrand i førersete utvikler nye retningslinjer for rapportering innen, miljø, eierstyring og sosiale forhold.

 

Prosjekt: Stillehavsøsters fra avfall til…

 

Fra linjære til sirkulære forretningsmodeller

Flere virksomheter er i gang med omstilling til sirkulære modeller. Næringslivet er driverne i det grønne skiftet. Offentlige anbud og krav til bærekraft kan være en viktige driver for å få fart på arbeidet for en bærekraftig forretningsutvikling.

Norge er per i dag 2,4 prosent sirkulært, til sammenligning er Nederland 24,5 prosent sirkulært. Norges mål er 30% sirkulært innen 2030.  Det er flere og flere norske bedrifter innen produksjon, og tjenestenæring som legger om til sirkulære forretningsmodeller.

Kompetanseprogram i bærekraft på tre...

Ledelse

Yngve Bastesen

Tlf. 916 67 697 E-post [email protected]

Prosjektleder, administrasjon og lederforum

Yngve Bastesen har mange års erfaring i fra norsk og internasjonalt næringsliv innen bransjer som Fiskeoppdrett, Olje & Gass, og som leder for National Oilwell Varco i Oslo, lokal næringsforening, og som gründer av et selskap som jobber med bedre miljøløsninger innen brønnboring.

 

De siste årene har han vært engasjert i det grønne skiftet; fornybar energi, og kompetanse og omstilling som gir økt konkurransekraft innen bærekraftig forretningsutvikling.

 

Utdanning: M.Sc. Fra NTNU og MBA fra BI.

 

Spisskompetanse innen ledelse, internasjonale prosjekter, samhandling og teknologiforståelse. Spesialisert innen fornybar energi i retning av å få mer bærekraftige forretningsplaner.

Anne Jorunn Ravndal

Tlf. 932 17 136 E-post [email protected]

Daglig leder, kommunikasjon og prosjekter

Anne Jorunn Ravndal har lang fartstid i fra norsk og internasjonalt næringsliv, frivillig sektor, og i det offentlige. Hun har i flere år  jobbet som selvstendig næringsdrivende, og gründer av kompetansehevende programmerer innen; kommunikasjon og endringer, retorikk og kultur, coachende lederstil. Etablert og ledet prosjekter innen sosial bærekraft, og samskaping.

 

De siste årene har hun arbeidet som prosjektleder, nettverksutvikler og med kompetanseheving innen bærekraftig forretningsutvikling.

 

Utdanning:  Retorikk, kommunikasjon og kultur fra Universitetet i Oslo (UiO). Kommunikasjon og endringsprosesser (NLP), og påfyll av diverse kurs innen økonomi og bærekraftige strategier og innovasjoner på Handelshøyskolen BI.

Styret

Styreleder i No17

Lene Diesen

Styremedlem i No17

Nils Wilhelm Aulie

CEO i Miljø Norge

Styremedlem i No17

Terje Kaksrud Daglig

Leder i Hurum Elektro AS

Styremedlem i No17

Liubov Kokorina,

Chief Information Security Officer, Tellu AS

Styremedlem i No17

Kjell Olav Rugset

Gründer og daglig leder i MS Donna AS

Vararepresentanter til styre i No17

Bodil Løkken Bendiksen

Adm. direktør, Norasondegruppen AS

Vararepresentant til styre i No17

Philip Reiler

Head of PR at Specsavers Norge AS

Vararepresentanter til styre i No17

Liv Tveter

CEO i Kinnarps Norge AS

Kontakt oss

I Bedriftsnettverket No17 tilbyr vi:

 

Tilgang til nettverk av bedrifter som jobber med bærekraftig omstilling.

 

Kompetanseheving i FNs 17.bærekraftsmål.

 

Deltakelse i felles innovasjonsprosjekter.

 

Nye forretningsmuligheter og markeder, nasjonalt og internasjonalt.

 

Samarbeid på tvers av fag- og forretningsområder.

 

Bistand i utvikling av forretningsmodeller.

 

Mulighet til å annonsere på web, No17. 

 

Deltakelse i arbeidsgrupper, medlemsmøter og arrangementer.

 

Rettigheter og plikter

 

  • Medlemmer forplikter seg til å overholde Bedriftsnettverkets vedtekter og de beslutninger som fattes i henhold til disse.
  • Medlemskap er tuftet på tillit, og et ønske om å bidra til en bærekraftig forretningsutvikling.
  • Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
  • Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av Bedriftsnettverket.
  • Medlemskapet kan med skriftlig begrunnelse sies opp.
  • Opphør av medlemskap må være meldt innen første juli for at det skal opphøre fra og med påfølgende årsskifte.
  • Nettverket kan også med skriftlig begrunnelse avslå søknader om medlemskap, samt ekskludere medlemmer.

 

Vi ønsker deg velkommen til å kontakte oss:

Yngve Bastesen

Tlf. 916 67 697 E-post: [email protected]

Prosjektleder i No17

Anne Jorunn Ravndal

Tlf. 932 17 136 E-post: [email protected]

Daglig leder i No17