Jobbskaperne

Gründerne i Sisters in Business, Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo

Jobbskaperne trygger velferden gjennom nyskapende samarbeid

Gründerne i Sisters in Business, Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo

Sisters in Business (SiB) er mer enn jobb, de er et arbeidsfellesskap, et levende miljø som gir sårbare innvandrer kvinner selvrespekt, aktiv deltakelse i samfunnet og økonomisk uavhengighet.

Samarbeid om et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv – No17

Sandra og Farzaneh har invitert til samarbeid, kunnskapsdeling og samskaping mellom det offentlige og private. De har siden 2017 bygget opp en bedrift med 16 ansatte fordelt på tre systuer: Drengsrud i Asker, IKEA Slependen og Furuseth.

Gründerne understreker at bedriften er tuftet på bærekraft i alle ledd: Sosialt, økonomisk og miljø. Tekstilene er slitesterke, organiske og blir kjøpt inn fra overskuddslagre hos store seriøse aktører.

Forskning viser at denne type forretningsmodeller lønner seg for samfunnet.

Nyskapende samarbeid fikk mange ut i jobb – OsloMet

Sosiale entreprenører er gjennomgående nyskapende, fleksible og evner å snu seg raskt ved omstillinger. Sisters in Business har vist både omstilling, endringskompetanse og fleksibilitet. Når Norge lukket ned, 12.mars 2020, startet bedriften med produksjon av smittevernutstyr. I dag leverer de munnbind i stort kvanta til norsk næringsliv, og offentlig sektor.

Syerskene skulle permitteres – nå syr de smittevernutstyr på spreng • Budstikka

I 2020 ble Sisters in Business kåret til årets gründer i Asker og Bærum fordi, de er noe mer enn en ordinær gründer. De er en sosial entreprenør som skaper verdier langt utover det økonomiske. De gir kvinner som står langt unna arbeidsmarkedet en mulighet til å bli en del av arbeidslivet.

Dette er «søstrene» som ble Årets gründer i Asker og Bærum • Budstikka

Nøkkelen til å lykkes som sosial entreprenør er en god porsjon stå-på-vilje, en god forretnings idë, og gode partnerskap med næringslivet og det offentlige.

Vi ønsker Sisters in Business, daglig leder Sandra Celine Tollefsen, og avdelingsleder Farzaneh Aghalo velkommen som medlem av Bedriftsnettverket No17.

Bærekraftige produkter | Tekstil | Produsert lokalt av Sisters in Business