Om oss

Vi er et bedriftsnettverk tuftet på FNs 17 bærekraftsmål og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling.

Utfordringene står i kø for norsk og internasjonalt næringsliv, og for offentlige myndigheter. En voksende befolkning med økende forbruk legger et stort press på klima, miljø og naturressursene. Sosial bærekraft, og menneskenes plass i det fremtidige næringslivet er tema vi jobber med i Nettverket. I dag er det flere mennesker som står utenfor arbeidslivet. Det leder til økte forskjeller; færre eier mer! Vi mener inkluderende vekst, innovative prosjekter og samarbeid på tvers av fagområder leder til flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

Vårt mål er å bidra til omstilling, fornyelse og bærekraftig vekst innen; sosial forhold, økonomiske og miljø.

Sosial bærekraft må inn på agendaen i større grad enn tidligere. Vi ønsker å rette oppmerksomhet på menneskenes plass i det fremtidige arbeidslivet, og hvordan vi kan fremme gode inkluderingsmodeller og mangfold i næringslivet og i offentlig sektor. Sosiale entreprenører og inkluderingsbedrifter har brøytet veien for et mer inkluderende arbeidsliv. Vi mener et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv beriker samfunnet vårt.

 

Vi vil stimulere til grønn vekst, omstilling og nye forretningsområder. Grønn vekst er en økning i økonomisk produksjon som senker det samlende fotavtrykket. Norge har forpliktet seg gjennom Paris-avtalen til en reduksjon av klimagassene med 40 prosent innen 2030, og 95 prosent innen 2050. Finansnæringen med Storebrand i førersete utvikler nye retningslinjer for rapportering innen, miljø, eierstyring og sosiale forhold.

 

Sirkulære produksjonsmodeller er nye forretningsområder, og flere bedrifter er i gang med omstilling til sirkulære modeller. Norge er per i dag 2,4 prosent sirkulært, til sammenligning er Nederland 24,5 prosent sirkulært. Norges mål er 30% sirkulært innen 2030.  Det er flere norske bedrifter innen produksjon, og tjenestenæring som legger om til sirkulære forretningsmodeller.

Ledelse

Yngve Bastesen

Yngve Bastesen

Tlf. 916 67 697 E-post [email protected]

Daglig leder, Prosjektledelse, lederforum

Yngve Bastesen har mange års erfaring i fra norsk og internasjonalt næringsliv innen bransjer som Fiskeoppdrett, Olje & Gass, og som leder for National Oilwell Varco i Oslo, lokal næringsforening, og som gründer av et selskap som jobber med bedre miljøløsninger innen brønnboring.

 

De siste årene har han vært engasjert i det grønne skiftet; fornybar energi, og kompetanse og omstilling som gir økt konkurransekraft innen bærekraftig forretningsutvikling.

 

Utdanning: M.Sc. Fra NTNU og MBA fra BI.

 

Spisskompetanse innen ledelse, internasjonale prosjekter, samhandling og teknologiforståelse. Spesialisert innen fornybar energi i retning av å få mer bærekraftige forretningsplaner.

Anne Jorunn Ravndal

Tlf. 932 17 136 E-post [email protected]

Leder kommunikasjon, marked og prosjekter

Anne Jorunn Ravndal har lang fartstid i fra norsk og internasjonalt næringsliv, frivillig sektor, og i det offentlige. Hun har i flere år  jobbet som selvstendig næringsdrivende, og gründer av kompetansehevende programmerer innen; kommunikasjon og endringer, retorikk og kultur, coachende lederstil. Etablert og ledet prosjekter innen sosial bærekraft, og samskaping.

 

De siste årene har hun arbeidet som prosjektleder, nettverksutvikler og med kompetanseheving innen bærekraftig forretningsutvikling.

 

Utdanning:  Retorikk, kommunikasjon og kultur fra Universitetet i Oslo (UiO). Kommunikasjon og endringsprosesser (NLP), og påfyll av diverse kurs innen økonomi og bærekraftige strategier og innovasjoner på Handelshøyskolen BI.

Styret

Styreleder, advokat

Odd Martin Helleland

Styremedlem, ledelse NO17

Anne Jorunn Ravndal

Styremedlem, ledelse NO17

Yngve Bastesen

Kontakt oss

I bedriftsnettverket NO17 tilbyr vi:

Tilgang til nettverk av bedrifter som jobber med bærekraftig omstilling

Kompetanseheving i FNs 17.bærekraftsmål

Deltakelse i felles innovasjonsprosjekter

Nye forretningsmuligheter og markeder, nasjonalt og internasjonalt

Samarbeid på tvers av fag- og forretningsområder

Bistand i utvikling av forretningsmodeller

Mulighet til å annonsere på NO17 hjemmesider

Deltakelse i arbeidsgrupper, medlemsmøter og arrangementer


Vi ønsker deg velkommen til å kontakte oss!

Yngve Bastesen

Tlf. 916 67 697 E-post: [email protected]

Daglig leder, Prosjektledelse, lederforum

Anne Jorunn Ravndal

Tlf. 932 17 136 E-post: [email protected]

Leder kommunikasjon, marked og prosjekter