Nyheter

Ansnes Entrepenør AS

Det er mye å spare på gjenbruk! Gjenbruk av materialer i nybygg og i restaurering av gamle bygg er et… Fortsett å lese Ansnes Entrepenør AS

Invito Inspire as

Et godt sted å være, et godt sted å lære, på vei til ny jobb! Vi jobber med omstilling- og… Fortsett å lese Invito Inspire as

Stortingsvalg 2021!

Vi ønsker velkommen til frokostmøte i Bedriftsnettverket No17! Vi starter forberedelsene i juni, og inviterer sentrale stortingspolitikere fra vår region… Fortsett å lese Stortingsvalg 2021!

Prosjketer

Illustrasjon til Fremtidens arbeidsplasser

Bakgrunn: Erfaringer fra arbeidslivet, som er forsterket av siste års pandemi, er hvor digitaliserte og endringsvillige vi er på arbeidsplassen.… Fortsett å lese Illustrasjon til Fremtidens arbeidsplasser

Illistrasjon til bærekraftige forretningsmodeller

Bakgrunn: Bakgrunnen for forstudien er behovet for omstilling med fornyelse og vekst i bedriftene i nettverket. Forstudien skal sikre et godt grunnlag for å starte… Fortsett å lese Illistrasjon til bærekraftige forretningsmodeller

Nettverk

I Bedriftsnettverket No17 samarbeider vi på tvers av fag- og kompetansemiljøer. Våre medlemmer er små, mellomstore og store næringslivsaktører i vår region, Viken og Oslo.

Bedriftene representerer ulike sektorer og bransjer som sjømat, teknologi, transport og logistikk, tekstilproduksjon, finans, møbelprodusenter, konfeksjon, eiendom, sosiale entreprenører, kommunikasjon og historiefortelling, kompetanse og attføring.

Vi arrangerer jevnlige nettverksmøter og arrangementer der vi konkretiserer bærekraft i presentasjoner av prosjekter hos våre medlemmer, og eksterne kunnskapsmiljø.  

 

Som medlem får du tilgang til:

 

Deltakelse i et nettverk som deler kompetanse og erfaringer gjennom ulike arrangement  for å motivere og løfte bærekraft arbeidet internt hos alle medlemsbedriftene.

Minimum fire fagsamlinger med tidsaktuelle tema og foredragsholdere fra eksterne kunnskapsmiljøer

Faglig påfyll og tverrfaglig ledernettverk

Profilering og synlighet på nettverkets hjemmeside og på sosiale medier

Delta i prosjekt(er) som skal gi konkurransefordeler sammen med andre i nettverket 

Tilgang til en diskusjonspartnere i nettverket og andre bedrifter som også jobber med Bærekraft i egen organisasjon.


Kontakt:  [email protected] eller [email protected]

Bedriftsnettverket NO17 er tuftet på FNs bærekraftsmål. Vi retter oppmerksomheten mot bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller gjennom samarbeid og kunnskapsdeling

Vi erfarer at interessen og engasjementet for bærekraftig forretningsutvikling er stor i næringslivet, men det skorter på kunnskap for å komme i gang med nødvendige omstillinger og rapporteringer

Kravene til et bærekraftig næringsliv er her. Undersøkelser viser at 8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig. Det betyr en stor atferdsendring blant forbrukere  og i innkjøpere

Offentlige og private innkjøpere intensiverer kravene til konkret dokumentasjon som underbygger bedriftens bærekraftstrategi

EU innfører nye krav fra januar 2021. Norge må forholde seg til EUs krav. Det betyr at bærekraftig forretningsutvikling må plasseres i førersete hos alle norske bedrifter

Gallery