Nyheter

Velkommen til: Jakten på det fremtidige arbeidslivet!

Jakten på det fremtidige arbeidslivet! Fagmøte 28.januar fra kl 08.30 -10.30 Maks antall deltakere: 20 I sammen med Kinnarps AS inviterer vi… Continue reading Velkommen til: Jakten på det fremtidige arbeidslivet!

Artikkel I Budstikka: Nytt Bedriftsnettverk på vei opp: – Bærekraft trenger ikke å være så komplisert

Velkommen til frokostmøte i bedriftsnettverket NO17

Velkommen til frokostmøte i bedriftsnettverket NO17 12.november 2020 Tid:   07:45 – 10:00 Sted:   Last Mile, Lensmannslia 4, Asker… Continue reading Velkommen til frokostmøte i bedriftsnettverket NO17

Prosjketer

Illustrasjon til Fremtidens arbeidsplasser

Bakgrunn: Erfaringer fra arbeidslivet, som er forsterket av siste års pandemi, er hvor digitaliserte og endringsvillige vi er på arbeidsplassen.… Continue reading Illustrasjon til Fremtidens arbeidsplasser

Illistrasjon til bærekraftige forretningsmodeller

Bakgrunn: Bakgrunnen for forstudien er behovet for omstilling med fornyelse og vekst i bedriftene i nettverket. Forstudien skal sikre et godt grunnlag for å starte… Continue reading Illistrasjon til bærekraftige forretningsmodeller

Nettverk

I bedriftsnettverket NO17 samarbeider vi på tvers av fag- og kompetansemiljøer.Våre medlemmer er små, mellomstore og store næringslivsaktører i vår region, Viken og Oslo.

Bedriftene representerer ulike sektorer og bransjer som sjømat, teknologi, transport og logistikk, tekstilproduksjon, finans, møbelprodusenter, konfeksjon, eiendom, sosiale entreprenører, kommunikasjon og historiefortelling, kompetanse og attføring.

Vi arrangerer jevnlige nettverksmøter og arrangementer der vi konkretiserer bærekraft i presentasjoner av prosjekter hos våre medlemmer, og eksterne kunnskapsmiljø.  –

 

Som medlem får du tilgang til:

 

Deltakelse i et nettverk som deler kompetanse og erfaringer gjennom ulike arrangement  for å motivere og løfte bærekraft arbeidet internt hos alle medlemsbedriftene.

Minimum fire fagsamlinger med tidsaktuelle tema og foredragsholdere fra eksterne kunnskapsmiljøer

Faglig påfyll og tverrfaglig ledernettverk

Profilering og synlighet på nettverkets hjemmeside og på sosiale medier

Delta i prosjekt(er) som skal gi konkurransefordeler sammen med andre i nettverket 

Tilgang til en diskusjonspartnere i nettverket og andre bedrifter som også jobber med Bærekraft i egen organisasjon.


Kontakt:  [email protected] eller [email protected]

Om oss

Bedriftsnettverket NO17 er tuftet på FNs bærekraftsmål. Vi retter oppmerksomheten mot bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller gjennom samarbeid og kunnskapsdeling

Vi erfarer at interessen og engasjementet for bærekraftig forretningsutvikling er stor i næringslivet, men det skorter på kunnskap for å komme i gang med nødvendige omstillinger og rapporteringer

Kravene til et bærekraftig næringsliv er her. Undersøkelser viser at 8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig. Det betyr en stor atferdsendring blant forbrukere  og i innkjøpere

Offentlige og private innkjøpere intensiverer kravene til konkret dokumentasjon som underbygger bedriftens bærekraftstrategi

EU innfører nye krav fra januar 2021. Norge må forholde seg til EUs krav. Det betyr at bærekraftig forretningsutvikling må plasseres i førersete hos alle norske bedrifter

Gallery