Illustrasjon til Fremtidens arbeidsplasser

Bakgrunn: Erfaringer fra arbeidslivet, som er forsterket av siste års pandemi, er hvor digitaliserte og endringsvillige vi er på arbeidsplassen. Nye arbeidsplasser vil utfordre dagens løsninger når fremtiden gir oss utfordringer som:

Nye og mer bærekraftige forretningsmodeller med resultater innenfor; miljø, velvære, sirkulærøkonomi og inkludering i tillegg til de mer tradisjonelle økonomiske resultater

Mer oppmerksomhet på bærekraft og og sirkulær økonom

Vi må jobbe lenger og skifter oftere karriere

Flere arbeidsgivere og arbeidstakere fra utlandet

Nye løsninger

Verdiskapning gjennom mye mer samarbeid

Utforming av arbeidsplasser med fleksible løsninger

Digitalisering av organisasjoner og mer bruk av teknologi

Behov for mer motiverte ansatte gjennom blant annet ledelse og selvledelse

Kreativitet, innovasjon og mangfoldskultur

Et forprosjekt vil samle kompetanse og erfaringer fra medlemsbedrifter og FOU miljøer utenfra. Målsettingen skal være å sikre bedriftene en omstilling, fornyelse og vekst med nye løsninger for arbeidsplassen og menneskene som jobber der. En driver for oss i nettverket er å styrke konkurransekraften og bli attraktive og effektive organisasjoner gjennom praktiske løsninger og mestring av de nye utfordringene som ligger i fremtidens arbeidsmarked