Illistrasjon til bærekraftige forretningsmodeller

Bakgrunn: Bakgrunnen for forstudien er behovet for omstilling med fornyelse og vekst i bedriftene i nettverket. Forstudien skal sikre et godt grunnlag for å starte et hovedprosjekt som skal gi oss mer bærekraftige forretningsmodeller. Forstudien skal redusere risiko gjennom kartlegging, forskning og på andre måter finne ut av hva som finnes per i dag før vi definerer et hovedprosjekt.

Hovedaktiviteter i forstudien er:

– Kartlegge hva som finnes av metoder for omstilling, fornyelse og sikre vekst gjennom satsing på mer bærekraftige forretningsmodeller.

– Gjøre undersøkelser i miljøer som arbeider med tilsvarende tema, eksempelvis andre klynger og bedriftsnettverk.

– Kartlegge kompetanse, status på bærekraftarbeidet og ambisjonene til hver bedrift. Storebrand, som er medlem i nettverket er blitt rangert som verdens mest bærekraftige forsikringsselskap i 2020, og da vil det være naturlig at Storebrand får dele egen kompetanse og erfaring med de andre medlemmene.

– Arrangere flere workshoper og gjennomføre en SWOT analyse for å kartlegge og definere konkrete aktiviteter. Viktig å definere drivere og barrierer for at enkeltbedrifter skal satse på bærekraft i hovedprosjektet.

– Dialog med forskningsmiljøer og etablere intensjonsavtaler med forskningsmiljøer som har kompetanse på næringsliv og bærekraft, og søke spesielt etter internasjonale aktører som kan bidra.

Planlagt gjennomføring januar 2021 – Juni 2021.