Offentlig innkjøp og krav til...

No17 inviterer til fagmøte om tema, offentlig innkjøp og krav til bærekraft

Offentlige innkjøp og krav til bærekraft – Hvordan kan næringsliv og det offentlige samarbeide for at offentlige innkjøp skal få fart og retning i arbeidet for en bærekraftig utvikling i vår region?

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. 

Dato: 15.juni 2023

Tid: 08:00 til 10:30 (lett frokost servering og mingling fra kl 08:00)

Sted: Senter for Innovasjon og læring (SEIL), Asker kommune, Lensmannslia 4

Servering: Enkel frokost, kaffe og mineralvann

Påmeldingsfrist: 09.juni

Program

Oslomodellen – suksesskriterier – felles front for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Espen D. Nicolaysen, Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)

Hvordan anbud bør vektlegge bærekraft – DFØ, Marit Holter-Sørensen, avdelingsdirektør divisjon for offentlige anskaffelser

Innovative anskaffelser – LUP, Gørill Horrigmoe, Innovasjonspådriver i NHO

Viken fylkeskommune – Hva kan bedriftene bidra med for å hjelpe innkjøpere til å gjøre riktige valg?

Bærekraftige anskaffelser i Asker – felles plattform for kommunenes anskaffelser. Beatrice Irene Pignatel, seksjonsleder anskaffelser i Asker kommune.

Juksemaker pipelort – hvordan sikre gode bærekraftige leveranser, og kvalitetssikring i etterkant? –  Tema på paneldebatten

Vi inviterer til dialog og paneldiskusjoner med foredragsholderne og medlemmer av bedriftsklyngen No17

Kinnarps AS, anbudsansvarlig Vanja Frigård.  RE Gründerhus, daglig leder Fredrik Brodtkorp.  Hurum Elektro AS, daglig leder Terje Kaksrud.  Sisters in Business, daglig leder, Sandra Celine Tollefsen.  Asker kommune, Bærekraftsrådgiver, Tale Skage Torjussen. Last Mile AS, adm.dir. Hans Jørgen Solli. Miljø Norge AS, adm.dir. Nils W Aulie. Ansnes Entreprenør AS, daglig leder Ivar Rune Ansnes.

Deltakelse: Gratis for medlemmer og inviterte gjester av No17. For andre kr 750,- per deltaker.

Påmelding innen , fredag 09.juni ved å akseptere invitasjon i Outlook, eller til e-post: [email protected]

Bedriftsklyngen No17 er et regionalt nettverk i vår region, Oslo og Viken. Vi er tuftet på FNs 17` – derav navnet No17, samarbeid for en bærekraftig forretningsutvikling.