Bærekraftig forretningsutvikling er lønnsomt!

CEO i Tellu IoT AS, Jan Ivar Borgersen

 

CEO i Tellu IoT AS,
Jan Ivar Borgersen

«Skal vi få til en bærekraftig forretningsmodell, utvikling og handling må vi involvere hele organisasjonen. De ansatte må forstå hvorfor bærekraft og hvordan. De må ha et eierskap til prosess og resultater.» (Jan Ivar Borgersen)

Offentlig innkjøp

Offentlig anbud, og Leverandørkrav til bærekraft kan være den store inspiratoren til en bedrift for å komme i gang med bærekraftig forretningsutvikling. Plutselig tar det ene det andre, og bærekraft har blitt en del av organisasjonsutviklingen. Tverrfaglig utvikling av en bærekraftig forretningsmodell har tatt form i IT selskapet, Tellu IoT AS.

I forbindelse med en anbudskonkurranse Tellu deltok i, sommeren 2020, opplevde selskapet at bærekraft vektlegges med 30 % av hele tilbudet. Kunden stilte høye krav til bærekraft, og til hele verdikjeden. De ønsket dokumentasjon på alt fra transport, montering til miljøtiltak hos underleverandører.

Tellu skjønte da at de måtte ta noen grep for å løfte selskapets rapportering av klima, miljø, og sosiale forhold. Fra å ha lite kunnskap om Bærekraft, og ingen definerte SDGer, sørget selskapet for å gjøre endringer. De satte i gang en prosess, og dialog med blant annet ledelsen i bedriftsnettverket No17.

Om oss – No17 Bedriftsnettverket No17 Bærekraftig forretningsutvikling

«Vi ble anbefalt miljøsertifisering, råd og valg av SDGer tuftet på bedriftens verdier, produkter og forretningsområder, og fikk hjelp til å sette dette i system. Sommeren 2020 ble vi miljøsertifisert.» Sier tidligere daglig leder, og nå Partnersalg ansvarlig Ole Christian Olssøn.

Dette og andre tiltak som Tellu gjennomførte, ledet til at svaret på nevnte anbud ble levert med et gjennomarbeidet og kvalitetssikret avsnitt om bærekraft.

Tellu vant anbudskonkurransen på kvalitet og bærekraft!

Environmental, Social, Governance (ESG)

-og på norsk mener vi da bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyringen. Begrepet ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft for derved å kunne si noe om virksomhetens antatte fremtidige finansielle resultater.

Prosjekter – No17

I samme tidsrom som Tellu ble miljøsertifisert ble det gjennomført en fusjon med Telenor e-helse, og selskapet ble nye Tellu IoT AS.  De fikk blant annet Telenor inn på eiersiden, i tillegg til Sintef og Investinor AS. Krav til bærekraft og rapportering ble intensivert fra investorer og eiere.

Leder HR & Administrasjon i Tellu IoT AS, Elisabeth Lid

Organisasjonsutvikling og tverrfaglig engasjement 

«Vi fikk nye krav til rapportering, og Investinor AS stilte spørsmål som gjelder ESG rapportering. Vi ble utfordret til å konkretisere og rapportere på det sosiale miljøet på jobb, mangfold, og likestilling; 40 % kvinneandel inn i ledergruppen.» (Elisabeth Lid)

Bærekraftmål 5 – Likestilling mellom kjønnene – No17

En ESG gruppe blir til

Ledelsen i Tellu valgte å innkalle til allmøte og inviterte de ansatte til å delta i en nyopprettet gruppe som skulle jobbe med bærekraft. Der ble det stilt krav til at gruppen skulle være; tverrfaglig, mangfoldig og med deltakelse av ansatte fra tidligere Telenor og fra Tellu. Bærekraft- og ESG gruppen er i dag representert med IT, leveranse, salg, HR og daglig leder.

 

Key Account Manager (KAM) Tellu IoT, Ingjerd Leiros

ESG rapportering – No17 ESG Bedriftsnettverk No17

Lederen for ESG-gruppen, KAM Ingjerd Leiros, understreker egen motivasjon for å påta seg ledervervet. Hun fremhever kunnskap om et samfunnsaktuelt tema, inspirasjon i jobbhverdagen, og muligheten til å lære mer om egen arbeidsplass.

«Jeg har alltid vært veldig opptatt av en god atmosfære der jeg jobber, å bry meg om kollegaer, delta for å skape et godt arbeidsmiljø, og engasjere meg inn i ulike aktiviteter på jobb. Som student var jeg eventleder i helseledernes studentforening, og fadder for medstudenter. Det er viktig for meg å kjenne tilhørighet til arbeidsplassen, og spesielt viktig i disse tider, under pandemien, hjemmekontor og etter fusjonen, der to ulike miljøer møtes digitalt, og med svært få fysiske møter. Det er en utfordring, men ikke et hinder til at man kan få til ting, ingenting er umulig, vi må tenke nytt, ut av boksen.» (KAM, Ingjerd Leiros)

Bærekraftig forretningsutvikling – Storebrand i verdenstoppen – No17 ESG

Ingjerd forteller videre at de har drøftet og reflekter mye rundt tema arbeidsmiljø under COVID19. Julebordet i 2020, ble et virtuelt julebord over Teams med tittelen: Ugly Christmas Sweater Party. De ansatte ble blant annet utfordret til å bidra med musikk, konkurranser og taler. Samarbeidspartnere sendte inn video-hilsen og maten ble levert fra lokale leverandører hjem til de ansatte. Et digitalt arrangement krever god forberedelse, og når teknologien fungere på sitt beste, ja, da blir det bra!

partnere – No17

Deltakelse i bedriftsnettverk. Tellu er aktiv i Bedriftsnettverket No17. Ledelse og ansatte understreker betydningen av å delta i nettverk som arbeider med bærekraft forretningsutvikling: Sosialt, økonomisk og miljø. De vektlegger kunnskapsdeling, innspill og inspirasjon til videre arbeid, og forretningsutvikling som viktige faktorer for deltakelse.

Tellu IoT AS

leverer digitale helsetjenester til norske kommuner. Bedriften har en ambisjon om å ta norsk velferd ut i verden, og er i dialog med blant annet Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er flere land og organisasjoner som ser til Norge, og målet er ¨…to offer innovative digital services that empower users, support caregivers, benefit healthcare workers and contribute to more sustainable healthcare¨ lokalt og globalt.

Tekst: Anne Jorunn Ravndal

Foto: Tellu IoT