Prosjekt: Stillehavsøsters fra avfall til...

Ser med industrielle øyne på stillehavsøsters

Over 240 kilo stillehavsøsters ble plukket langs Hvalstrand i Asker i midten av mai. Med støtte fra Viken fylkeskommune skal bedriftsnettverket No17, sammen med kommuner og frivilligheten, sørge for at stillehavsøstersen males og brukes som en ressurs inn i ny næring. 

Prosjektet er et samarbeid mellom det private næringsliv, det offentlige og frivillige organisasjoner: Asker-, Bærum-, Nesodden- og Oslo kommune. MS Donna AS. Lindum AS. Oslofjorden Friluftsråd, Kinnarps Norge AS og ledet av No17.

Vi ønsker flere kommuner og næringslivsbedrifter til å kontakte oss.

Problem som skal løses

Stillehavsøstersen sprer seg raskt, og i store mengder. For å unngå skader på folk blir det plukket et stort antall østers langs strendene. Østersen er som knivblad og kan føre med seg dype kuttskader om noen skjærer seg på skjellene. Det som plukkes har tidligere år blitt behandlet som avfall når det kommer på land.

No17 har etablert prosjektet, Oslofjorden: Stillehavsøsters fra avfall til ressurs. Et sirkulært prosjekt som tar stillehavsøsters fra en lineær til en sirkulær tankegang. Stillehavsøstersen skal anvendes i ny næring.

No17 har som mål å etablere et permanent mottak for stillehavsøsters i vår region, Oslo og Viken.

Kinderegg-prosjekt

Bedriftsnettverket NO17 har jobbet målrettet med å få flere kommuner til å delta i prosjektet, der kommunene organiserer dugnader og frivilligheten gjennom lag og foreninger står for selve plukking.

– Å fjerne stillehavsøsters kan sees på som et kinderegg, det blir bedre for badende og ikke minst dyre- og fuglelivet, samt byr på spennende muligheter for næringslivet, sier Anne Jorunn Ravndal, daglig leder i bedriftsklyngen No17.

Artikkel fra Viken fylkeskommune Ser med industrielle øyne på stillehavsøsters – Viken fylkeskommune

Stor aktivitet på strendene i indre Oslofjord

Næringslivet trår til for å rydde strender og skjærgården for stillehavsøsters – et sirkulært prosjektet ledet av No17 med støtte fra Viken Fylkeskommune.

Vi ønsker næringslivet velkommen til å delta i prosjektet, og flere #østershelter til å delta i dugnader.

CEO i REV Ocean, Nina Jensen skriver på Instagram, 12.september 2023:

Hør opp, folkens! Vi har en snikende inntrenger langs kysten vår, og den ser ikke ut til å være invitert til festen. Den heter Stillehavsøsters, og den er som en uønsket gjest som aldri forlater festen.

Stillehavsøstersen har raskt etablert seg langs norskekysten, utgjør en alvorlig trussel mot økosystemet. og den sprer seg med en bekymringsfull hastighet.

Så, hvorfor er denne Stillehavsøstersen så irriterende? Vel, for det første er den som en festklovn som har inntatt den beste plassen ved bordet – og det er ikke plass til alle. Forskning fra Havforskningsinstituttet har avslørt at denne «slemmingen» konkurrerer med våre lokale stjerner som bl.a. den europeiske flatøstersen, som allerede har det tøft her i nordlige farvann.

Og det blir verre! Stillehavsøstersen har en festlig personlighet og formerer seg raskere enn kaniner i et trylleshow. Disse skjellene danner tette kolonier som truer med å ta over havbunnen, som en horde av festglade gateartister som har okkupert hovedscenen.

Ved å delta i plukkeaksjoner og fjerne disse invaderende skjellene fra våre kystområder, kan vi begrense spredningen, bidra til å beskytte det biologiske mangfoldet og samtidig hindre at unge, voksne, bikkjer og barn får dype skader av de knivskarpe skjellene😣.

Jeg fikk være med No17, DNV og Aker ASA og en topp motivert dugnadsgjeng som sammen plukket 150 kg stillehavsøsters som nå leveres til analyser og kompostering!

Stillehavsøstersprosjektet fra avfall til ressurs – er et prosjekt etablert av bedriftsklyngen No17 med støtte fra Viken fylkeskommune og partnere.

Håper du også blir med på dugnaden!

(Disclaimer: Fikk hjelp av Chat GPT til å live opp den i utgangspunktet ganske faglige og kjedelige teksten min, hvis du lurte 😂)  Teksten er gjengitt med tillatelse av Nina Jensen.

Politiker debatt – Oslofjorden – No17

På to meters dyp er de fremmede stillehavsøstersene langt større enn jeg forventet🦪🦪Østersen reduserer #biodiversity ved å erstatte andre arter og danner skarpe rev som skader svømmere. DNV sluttet seg til No17REV OceanAker Carbon CaptureAker ASAHUB Ocean og Bærum Municipality for å fjerne østers fra den lokale stranden og havet. 💦 Leder fro bærerkaft i DNV, Ellen Skarsgård (LinkedIn 11.september 2023)

#østersheltene på bilde plukket 210 kg  stillehavsøsters i skjærgården på Høvik i Bærum.

Det ble ett veldig fint opplegg, det fantastiske sommerværet bidro også til en nydelig dag i sjøkanten.

Alle ansatte har gitt meg positiv tilbakemelding, både på det faglige utbyttet og å gjøre en slik aktivitet sammen. De satte stor pris på å kunne bruke noe av arbeidstiden til å gjøre en innsats for miljøet. For oss i FSubsea føltes også veldig riktig å bidra med noe som har med havet å gjøre.

Opplegget fungert bra. Alle ble overrasket over hvor omfattende problemet er, men også positivt overrasket når vi så hvor mye 20-25 mennesker klarte å fjerne med ett par timers jobbing. Resultatet ble mye bedre enn hva vi trodde etter de første 5 minuttene.

Tusen takk for at vi fikk tips om dette og muligheten for å kunne bidra.

(Solfrid Kolby, VP Operations FSubsea AS)

Takk til: Fsubsea AS. Det norske Veritas ASA. Kinnarps Norge AS. Bærum kommune. MS Donna AS og Oslofjorden friluftsråd.

Dugnad på Huk i Oslo

Inspirasjonen til å delta i dugnader blir ekstra stor når vi forteller at østersen som blir plukket, leveres til mottak for analyser og kompostering. Et bærekraftig sirkulært prosjekt i vår region, Oslo og Viken.

Oslo Roller Derby – jentelag får opplæring i hvordan plukke stillehavsøsters av rådgiver i Oslo kommune, Justyna K. Blikset.

Stillehavsøsters har invadert Asker og Bærum

Podkast fra Budstikka, Forstått

Styringsgruppa i prosjektet deltar i dugnad på Holmenskjæret i Asker.

Tonnevis av stillehavsøsters plukkes fra badestrendene i Asker og Bærum hvert år. Likevel fortsetter den å invadere Oslofjorden og er blitt et kjempeproblem.

Stillehavsøstersen har invadert Asker og Bærum – Forstått? | Podcast on Spotify

NRK og Stillehavsøstersprosjektet

NRK Oslo og Viken dekket stillehavsøstersdugnad i regi av prosjektet en kald dag i april.

Dette er en stor kontrast til min arbeidshverdag som består av møter digitalt og fysisk på kontoret. Å delta i denne type dugnad gir nye perspektiver, og er et viktig bidrag for å holde bestanden av stillehavsøsters nede. Stillehavsøstersen som bli plukket langs strendene og i skjærgården får et nytt liv i ny næring – et sirkulært bærekraftig prosjekt i vår region, Oslo og Viken – sier styreleder i No17, Lene Diesen

Distriktsnyheter Oslo og Viken – 18. april kl. 19:45 – NRK TV

Flere skoler melder sin interesse for å delta i dugnader

Nytt av året er at flere lokale skoler har meldt interesse for å bidra med rydding og for å lære om Oslofjorden og artsmangfoldet. Dette er skolearbeid i fjæra der praksis og teori forenes under kyndig veiledning av Ingvild Tandberg, spesialrådgiver i miljø i Bærum kommune, og Merete Wiken Dees, rådgiver i Asker kommune.

7. trinn på Haslum skole har frem mot sommeren jobbet med et prosjekt om naturvern og bærekraft. I den forbindelse ønsket de å bidra med å redusere bestanden av stillehavsøsters langs kysten i Bærum, forteller Ingvild Tandberg i avdelingen for vannmiljø og forurensing i Bærum kommune. 

Nyhetsdøgnet, Lokale nyheter | Følg nyhetsdøgnet (budstikka.no)

 

Oppsummering fagmøte 25.januar 2023

25. januar 2023 samlet No17 50 inviterte gjester, og flere fra de fremste forskningsmiljøene i Norge og Sverige for et dypdykk inn i temaet «stillehavsøsters».

Lokale og regionale politikere, miljøavdelinger fra flere kommuner, og næringslivsbedrifter deltok på teams med stort engasjement i debatten og med gode spørsmål.

Ni foredragsholdere holdt innlegg om stillehavsøstersen. De kunne fortelle om alt fra lokale forhold i Asker og Bærum til regionale, nasjonale og nordiske syn på stillehavsøstersen som både et problem og en ressurs.

Oslofjord prosjektet; har løsningen! – No17

«I løpet av bare få år har stillehavsøsters i enorme mengder invadert mesteparten av Indre Oslofjord. I et landskap uten fiender tar de seg over havbunnen og opp mot land, der de fester seg på steiner og klumper seg sammen til store rev og konkurrerer om plassen med den rødlistede flatøstersen, blåskjell og andre stedegne arter.» (Budstikka 08.10.2022) 

Kommunene rydder skjærgården og strender

Asker og Bærum kommune har ryddet strendene og deler av skjærgården for stillehavsøsters siden 2018. Dette er manuelt arbeid som organiseres gjennom frivilligheten. Oslo kommune starter arbeidet med å rydde strender og områder der folk ferdes våre og sommer 2023.

Problemet som skal løses er sammensatt

Stillehavsøstersen sprer seg raskt, og i store mengder. For å unngå skader på folk blir det plukket et stort antall østers langs strendene. Østersen er som knivblad og kan føre med seg dype kuttskader om noen skjærer seg på skjellene. Det som plukkes blir behandlet som avfall når det kommer på land. Det er store massive klynger østers som ligger i områder der frivillige hender ikke har tilgang. På Initiativ fra medlemsbedrift MS Donna har No 17 etablert prosjektet, Oslofjorden: Stillehavsøsters fra avfall til ressurs. Et sirkulært prosjekt som tar stillehavsøsters fra en lineær til en sirkulær tankegang. No17 har som mål å etablere et mottak for stillehavsøsters i vår region, Oslo og Viken.

Stillehavsøsters er en ressurs kan anvendes inn i nye grønne næringer, og som kan lede til ny arbeidsplasser i vår region.

Vi må se på stillehavsøsters med industrielle øyne

Det er umulig å spise seg ut av problemet med stillehavsøstersen fordi bestanden av østers vokser raskere enn det vi kan høste, og mye av østersen i indre Oslofjord er uspiselig.

Forskning og utvikling

Vi vil utforske nye bruksområder sammen med næringslivet, kommuner og akademia. I styringsgruppa i prosjektet sitter Asker-, Bærum-, og Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, MS Donna, No17 og gjenvinningselskapet Lindum. Lindum har tatt imot de første leveransene, og sendt videre til analyser i egen FOU avdeling.

Dette er et typisk NO17 prosjekt der vi jobber med tre tanker i hode samtidig

Natur og miljø, sirkulær økonomi og sosiale forhold. Prosjektet skal bidra til å løse et voksende problem i Oslofjorden, og en utfordring for artsmangfoldet i og ved fjorden. Østersen som blir plukket av frivillige hender kan bearbeides i mottak, og som eksempel på nytt bruksområde leveres tilbake til kommunen som jordforbedring. Prosjektet har som mål å legge til rette for nye arbeidsplasser – lavterskel arbeidsplasser som organiseres gjennom lokale virksomheter.

Viken Fylkeskommune støtter prosjektet

og skriver følgende i tilsagnsbrevet til No17:

«Dette er en god søknad som svarte svært godt på utlysningen. Prosjektet har som mål å utvikle nye bruksområder for Stillehavsøsters som er en uutnyttet ressurs med kommersielt potensiale i Viken. Prosjektet utfyller Oslofjordsatsingen og videre satsing på marin bioøkonomi i Viken på en god måte.» 

Vi ønsker flere kommuner og næringslivsbedrifter velkommen til å kontakte oss.

Artikkel: Anne Jorunn Ravndal