Politiker debatt – Oslofjorden

Oslofjorden – Et kinderegg for næringsutvikling?

No17 inviterer til politiker debatt sammen med Budstikka og Re Gründerhus. Oslofjorden lider. Politikerne diskuterer hvem som skal betale regningen. Næringslivet er i gang med å innovere nye løsninger, men blir stoppet av byråkrati og lovverket.

Dato: 06.september 2023

Tid: Kl. 09:00 til 09:45

Opptak av debatten og spørsmål finner dere her:

Barket sammen i debatt om Oslofjorden: – Her har vi en potensiell bombe i vannet (budstikka.no)

Kjell Olav Rugset .mp4 – Google Drive

Her utfordrer Bellona-lederen politikerne (budstikka.no)

Høyre – Kari Sofie Bjørnsen. AP – Marianne Riis Rasmussen. FRP – Espen Hansen Aspås. Venstre – Elisabeth Holther Skøyen. MDG – Hanna Lisa Matt

Prosjekt: Stillehavsøsters fra avfall til ressurs – No17

Næringslivet er i gang med å utvikle nye produkter og tjenester tuftet på bærekraftig innovasjon, men møter store hindringer, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Restaurering av fjorden kan legge grunnlag for ny næringsutvikling, nye arbeidsplasser og en ny primærnæring i vår region.

Hvem mener hva, og hvilke ansvar har lokal og regionalpolitikere for å legge til rette for næringsutvikling tuftet på klima, natur og miljøhensyn?

Økonomi og næringsliv, Høvik | Veritas-leder ber bedriftene plukke østers: – Alle kan gjøre noe (budstikka.no)

Vi har invitert lokal og regionale politikere fra Asker til debatt:

MDG – Hanna Lisa Matt
AP – Marianne Riis Rasmussen
Høyre – Kari Sofie Bjørnsen
Venstre – Elisabeth Holther Skøyen
FRP – Espen Hansen Aspås

Moderator: Truls Fenre fra Budstikka

Arrangementet sendes direkte fra Re Gründerhus i Asker.

Fysisk møte for medlemmer av No17.

Kontaktperson: Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal