Prosjekt: Kompetanseprogram i bærekraft på...

Kompetanseprogram i bærekraft 2024!

Vi har arbeidet hardt med vårt Kompetanseprogram på tre bunnlinjer for perioden 2022-2023, og nå står vi klare til å starte jobben med å innovere et nytt program som vi vil rulles ut i 2024. Vi ønsker å invitere våre partnere til å være med på denne spennende reisen, både i utviklingen, gjennomføringen, og som deltakere i programmet.

Våre suksesskriterier er tydelige: Vi tror på samarbeid mellom det offentlige, private næringslivet og akademia, og vi søker stor involvering fra våre partnerbedrifter. Vi ønsker også å oppmuntre bred deltakelse fra ulike bransjer og fra alle nivåer i bedriftene. Sammen kan vi forme et program som gir resultater og styrker kompetansen på tvers av organisasjoner og sektorer.

Så, kjære partnere, vi ønsker dere hjertelig velkommen til å delta i utformingen og gjennomføringen av dette programmet. Sammen kan vi skape en fremtid preget av læring, samarbeid og bærekraft

Kompetanseprogram i bærekraft på tre bunnlinjer (ESG)

2022 og 2023 – oppsummering

Programmet ble utarbeidet sammen med medlemsbedrifter og styret i No17. Totalt 28 virksomheter fra vår region har vært involvert i utviklingen og gjennomføringen av programmet.  30 deltakere fra 17 ulike virksomheter var påmeldt, 93% av de påmeldte gjennomførte programmet. Gjester fra de ulike virksomhetene som stilte med lokaler og servering ble invitert til å delta på de enkelte modulene. Totalt med forelesere, gjester og deltakere var vi ca. 35 deltakere på hver modul.

Sammen med akademia, næringslivet, offentlige og ideelle organisasjoner har Bedriftsnettverket No17 gjennomført et kompetanseprogram i bærekraft på tre bunnlinjer (ESG) i vår region, Oslo og Viken.

Hensikten med Kompetanseprogrammet var å rette oppmerksomheten mot den sosiale delen av bærekraftarbeid, samtidig som vi ville knytte dette sammen med tema som sirkulærøkonomi, kommunikasjon og bærekraftige forretningsmodeller.

Rammene for Kompetanseprogrammet var en kombinasjon av fysiske møter, fem moduler og fire webinarer. De enkelte modulene ble avholdt hos deltakende virksomheter og medlemsbedrifter. Deltakerne avsluttet programmet med en gruppeoppgave der de kunne velge mellom en av tre oppgaver som de presenterte for et panel og for de andre deltakerne.

Målet med kompetanseløftet var å rette oppmerksomhet mot bærekraftig forretningsutvikling i vår region, og å innovere og tilby et praktisk og næringsvennlig kompetanseprogram til store og mellomstore bedrifter (SMB) i vår region.

Vi tar med oss alle gode tilbakemeldinger og innoverer et nytt Kompetanseprogram som rulles ut i 2024.

Program

Bærekraft på alles lepper!  Det snakkes mye om sosial bærekraft, men få selskaper har satt sosial bærekraft inn i en større kontekst. Det vil vi gjøre noe med, og har derfor satt sosial bærekraft høyt på agendaen i vårt kompetanseprogram i bærekraft.

HVA: Et kombinert teoretisk og praktisk rettet kompetanse-program for SMB-bedrifter om bærekraft med profilerte forelesere fra akademia og næringslivet.

HVORFOR: Forberede din bedrift på å imøtekomme kravene fra et samfunn i endring. Kompetanseprogrammet gir deg den kunnskapen du trenger for å komme i gang.

FOR HVEM: Ansatte i små, mellomstore og store bedrifter i Oslo og Viken som jobber innenfor økonomi, kommunikasjon, marked, ledelse, fag og HR/People.

Dato for gjennomføring og sted for den enkelte modul:

Modul 1: 08.november 2022. Sosial bærekraft som konkurransefortrinn. Samfunnsbedriftene, Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo.

 

 

 

Modul 2: 12.januar 2023. Trippel bunnlinje. People. Planet. Profitt. Storebrand ASA, Lysaker

Modul 3. 15.februar 2023. Bærekraftige forretningsmodeller og økt konkurransekraft. Statkraft AS, Lilleaker

Modul 4. 19. april 2023. Kommunikasjon og marked i bærekraftens tid. Viken Fylkeskommune, Schweigaardsgate 12. Galleri Oslo

Modul 5. 06. juni 2023 fra kl. 08:30 til 12:00. Presentasjoner. Evalueringer. Kompetansebevis. DNVs hovedkontor, Veritasveien 1, 1363 Høvik.

Priser

Dette er et «non profitt» kompetanseprogram i bærekraft utarbeidet av bedriftsnettverket No17 i samarbeid med akademia, og medlemsbedrifter med støtte fra Viken

Påmelding og nærmere informasjon kontakt: Daglig leder i No17, [email protected]

eller prosjektleder [email protected]

Arendalsuka, kort oppsummert! – No17