Oppsummering fagmøte No17

25. januar 2023 samlet No17 50 inviterte gjester, og flere fra de fremste forskningsmiljøene i Norge og Sverige for et dypdykk inn i temaet «stillehavsøsters».

Lokale og regionale politikere, miljøavdelinger fra flere kommuner, og næringslivsbedrifter deltok på teams med stort engasjement i debatten og med gode spørsmål.

Ni foredragsholdere holdt innlegg om stillehavsøstersen. De kunne fortelle om alt fra lokale forhold i Asker og Bærum til regionale, nasjonale og nordiske syn på stillehavsøstersen som både et problem og en ressurs.

 

«I løpet av bare få år har stillehavsøsters i enorme mengder invadert mesteparten av Indre Oslofjord. I et landskap uten fiender tar de seg over havbunnen og opp mot land, der de fester seg på steiner og klumper seg sammen til store rev og konkurrerer om plassen med den rødlistede flatøstersen, blåskjell og andre stedegne arter.» (Budstikka 08.10.2022) 

Kommunene rydder skjærgården og strender

Asker og Bærum kommune har ryddet strendene og deler av skjærgården for stillehavsøsters siden 2018. Dette er manuelt arbeid som organiseres gjennom frivilligheten. Oslo kommune starter arbeidet med å rydde strender og områder der folk ferdes våre og sommer 2023.

Problemet som skal løses er sammensatt

Stillehavsøstersen sprer seg raskt, og i store mengder. For å unngå skader på folk blir det plukket et stort antall østers langs strendene. Østersen er som knivblad og kan føre med seg dype kuttskader om noen skjærer seg på skjellene. Det som plukkes blir behandlet som avfall når det kommer på land. Det er store massive klynger østers som ligger i områder der frivillige hender ikke har tilgang. På Initiativ fra medlemsbedrift MS Donna har No 17 etablert prosjektet, Oslofjorden: Stillehavsøsters fra avfall til ressurs. Et sirkulært prosjekt som tar stillehavsøsters fra en lineær til en sirkulær tankegang. No17 har som mål å etablere et mottak for stillehavsøsters i vår region, Oslo og Viken.

Stillehavsøsters er en ressurs kan anvendes inn i nye grønne næringer, og som kan lede til ny arbeidsplasser i vår region.

Vi må se på stillehavsøsters med industrielle øyne

Det er umulig å spise seg ut av problemet med stillehavsøstersen fordi bestanden av østers vokser raskere enn det vi kan høste, og mye av østersen i indre Oslofjord er uspiselig.

Forskning og utvikling

Vi vil utforske nye bruksområder sammen med næringslivet, kommuner og akademia. I styringsgruppa i prosjektet sitter Asker-, Bærum-, og Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, MS Donna, No17 og gjenvinningselskapet Lindum. Lindum har tatt imot de første leveransene, og sendt videre til analyser i egen FOU avdeling.

Dette er et typisk NO17 prosjekt der vi jobber med tre tanker i hode samtidig

Natur og miljø, sirkulær økonomi og sosiale forhold. Prosjektet skal bidra til å løse et voksende problem i Oslofjorden, og en utfordring for artsmangfoldet i og ved fjorden. Østersen som blir plukket av frivillige hender kan bearbeides i mottak, og som eksempel på nytt bruksområde leveres tilbake til kommunen som jordforbedring. Prosjektet har som mål å legge til rette for nye arbeidsplasser – lavterskel arbeidsplasser som organiseres gjennom lokale virksomheter.

Viken Fylkeskommune støtter prosjektet

og skriver følgende i tilsagnsbrevet til No17:

«Dette er en god søknad som svarte svært godt på utlysningen. Prosjektet har som mål å utvikle nye bruksområder for Stillehavsøsters som er en uutnyttet ressurs med kommersielt potensiale i Viken. Prosjektet utfyller Oslofjordsatsingen og videre satsing på marin bioøkonomi i Viken på en god måte.» 

Vi ønsker flere kommuner og næringslivsbedrifter velkommen til å kontakte oss.

Artikkel: Anne Jorunn Ravndal