Kompetanseprogram i bærekraft

Kompetanseprogram i bærekraft på tre bunnlinjer

Bærekraft på alles lepper!  Det snakkes mye om sosial bærekraft, men få selskaper har satt sosial bærekraft inn i en større kontekst. Det vil vi gjøre noe med, og har derfor satt sosial bærekraft høyt på agendaen i vårt kompetanseprogram i bærekraft.

HVA: Et kombinert teoretisk og praktisk rettet kompetanse-program for SMB-bedrifter om bærekraft med profilerte forelesere fra akademia og næringslivet.

HVORFOR: Forberede din bedrift på å imøtekomme kravene fra et samfunn i endring. Kompetanseprogrammet gir deg den kunnskapen du trenger for å komme i gang.

FOR HVEM: Ansatte i små, mellomstore og store bedrifter i Oslo og Viken som jobber innenfor økonomi, kommunikasjon, marked, ledelse, fag og HR/People.

Dato for gjennomføring og sted for den enkelte modul:

Modul 1: 08.november 2022. Sosial bærekraft som konkurransefortrinn/ Samfunnsbedriftene, Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo

Modul 2: 12.januar 2023. Trippel bunnlinje. People. Planet. Profitt/ Storebrand ASA, Lysaker

Modul 3. 15.februar 2023. Bærekraftige forretningsmodeller og økt konkurransekraft/ Statkraft AS, Lilleaker

Modul 4. April 2023. Kommunikasjon og marked i bærekraftens tid.

Modul 5. Mai 2023. Presentasjoner. Evalueringer. Kompetansebevis.

Program og informasjon finner du under.

 

Priser

Prisen for å delta i kompetanseprogrammet er lav, og til selvkost.

Medlemsbedrifter

Inntil 3 deltakere: kr 17 500,- per bedrift + 1 050 per deltaker per samling.

Ikke medlemmer

Inntil 3 deltakere per virksomhet: Kr 25 500 + 1 250,- per deltaker per samling

Påmeldingsfrist: 15.oktober 2022

Maks antall deltakere: 40

Påmelding og nærmere informasjon kontakt: Daglig leder i No17, [email protected]

eller prosjektleder [email protected]

Arendalsuka, kort oppsummert! – No17