Oslofjord prosjektet; har løsningen!

Gründer og daglig elder i MS Donna, Kjell Olav Rugset, og daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal

No17 har fått stor mediaoppmerksomhet i lokal- og riksdekkende media for prosjektet: Oslofjorden, stillehavsøsters fra problem til ressurs.

Økonomi og næringsliv, Oslofjorden | Vil skape nye og grønne arbeidsplasser – av stillehavsøsters! (budstikka.no)

I sammen med næringslivet og kommunene, Asker, Bærum, Nesodden og Oslo kommune, MS Donna og Lindum (ressursgjenvinning) er bedriftsklyngen No17 i gang med å etablere et pilotprosjekt, et mottak for Stillehavsøsters i Oslo og Viken.

Østers i Oslofjorden: – Østersproblemet: – Har løsningen (dagbladet.no)

Dette kan bli et veldig stort prosjekt, eller fordelt på mange små prosjekter. Det avhenger helt hva vi får penger til. Vi i No17 har til nå jobbet gratis, men nå må problemeierne på banen, og gi støtte til videre arbeid. Dette er et innovativt miljø og industri prosjekt, og det bør være interessant for både stat og kommuner.

Gründer og daglig leder i MS Donna, Kjell Olav Rugset, og daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal

– Selv om det ikke er konkrete tall på hvor mange stillehavsøsters som befinner seg i Oslofjorden, snakker vi likevel om enorme mengder. Det vil heller aldri ta slutt fordi de formerer seg kraftig, uttaler daglig leder i bedriftsnettverket NO17, Anne Jorunn Ravndal. (Røyken og Hurum Avis, 08.september 2022)

Natur og miljø, Tofte | Stillehavsøsters kan gå fra å være et gigantproblem til å bli en viktig ressurs (rha.no)

– Vi ønsker å se på om stillehavsøsters kan kommersialiseres, og man ser for seg at den kan erstatte eller bli et alternativ til kalking av jorder. Den kan også brukes i maling, gips og byggematerialer, sier Ravndal. (Røyken og Hurum Avis, 08.september 2022)

Målet med mottaket er å gjøre nødvendige analyser av østersen, og se på muligheter videre med industrielle øyner.

Stillehavsøsters
Vi kan ikke spise oss utav problemet, sier Rugset

» Det er mange måter denne ressursen kan utnyttes på. Først og fremst er dette en matressurs, men vi håper at det også kan bli en fôrressurs, og at skallene kan brukes til jordforbedring, kalk til mørtel eller annet, og stiller seg positiv til prosjektet.» (Stein Mestad i Havforskningsinstituttet)

Vi ser for oss at et mottak i Viken kan eskalere til å bli et nasjonalt mottak.

Mye av det som skader Oslofjorden kommer fra jordbruket gjennom avrenning av næringsstoffer – særlig nitrogen. Om østers kan inngå som en ingrediens til jordforbedring, som kanskje kan holde bedre på næringsstoffene, er det veldig attraktivt, forteller Rugset og understreker at de er opptatt av å bidra til en mer sirkulær økonomi. (Dagbladet fredag 02.september 2022)

Hva er problemet?

Stillehavsøsters har blitt et gedigent problem i Sør Norge. Stillehavsøsters har over flere år fått spredd seg kraftig i Oslofjorden og på Sørlandet, og regnes nå som en invaderende art. Stillehavsøsters fortrenger en del av det naturlige artsmangfoldet i fjordene.

For en østers kan produsere opptil 100 millioner egg, og en stillehavsøsters vokser veldig fort og blir kjønnsmoden etter ett år.

Flere kommuner er i gang med rydding av strender, og i områder der folk ferdes. Stillehavsøsters trives best inn mot land, og skjellene er sylskarpe.

Deltakere inn i Oslofjord prosjektet

Anne Jorunn Ravndal er daglig leder og medgründer i bedriftsklyngen No17. Hun forteller at dagens oppsamling stort sett foregår gjennom frivillig arbeid. Idrettslag i Nesodden, Asker og Bærum får tilskudd fra kommunene til å plukke bukter og strender rene for østers. Gjennom dette arbeidet ble det plukket 20 tonn østers i 2021.( Dagbladet 02.september 2022)

Asker-, Bærum- og Nesodden kommune har satt arbeidet med rydding av strandsonen for Stillehavsøsters i et system. De samarbeider med lokale frivillige organisasjoner.

Oslo kommune har meldt seg på pilotprosjektet, og de vil gå i gang med rydding av strandsonen i Oslo i 2023, etter modell fra Asker og Bærum.

Stillehavsøsters – Oslofjordens Friluftsråd

Deltaker i prosjektet, Oslofjorden Friluftsråd  organiserer en del av  arbeidet med å rydde strandsonen.

Anne Jorunn Ravndal

Kompetanseprogram i bærekraft 2022 – No17