Kompetanseprogram i bærekraft 2022

Kompetanseprogram i Bærekraft

Bærekraft på alles lepper!  Det snakkes mye om sosial bærekraft, men få selskaper har satt sosial bærekraft inn i en større kontekst. Det vil vi gjøre noe med, og har derfor satt sosial bærekraft høyt på agendaen i vårt kompetanseprogram i bærekraft.

Vi har utarbeidet et kompetanseprogram i bærekraft sammen med akademia, styret og medlemsbedrifter.

Sosial bærekraft som konkurransefortrinn, men hvordan kommer vi i gang?

Brutale sannheter og nye forretningsmuligheter.

Programmet vil gå over trekvart år, med oppstart i oktober 2022. Vi har som mål å operasjonalisere bærekraft. Det betyr at vi jobber mot å kombinere teori og praksis. Flere medlemsbedrifter vil bidra med kompetanse i programmet, både som forelesere og ved å dele egne erfaringer og løsninger på ulike problemstillinger.

Modul 1. Sosial bærekraft som konkurransefortrinn
Brutale sannheter og nye forretningsmuligheter
Oppstart: Oktober 2022.

Gjesteforeleser, Universitetet i Oslo: Professor i biologi, Dag O. Hessen.
Foreleser: COO i Documaster AS, og styreleder i No17, Lene Diesen.

Komplett program ferdigstilles og presenteres i august.

Det er utarbeidet metodikk til hver modul, og klare læringsmål.

Målgruppe: Ledere, prosjektledere, kommunikasjon og marked.

Gjennomføring: Fysiske samlinger. Digitale læringsgrupper med «Spørretimen». Gruppearbeid og presentasjoner.

Programmet er utviklet i samarbeid med medlemmer og akademia

Prosjektleder, kompetanseprogram i bærekraft, No17

Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal