Cevia Digital AS

Daglig leder i Cevia Digital AS

Cevia Digital AS – digital representasjon av virkeligheten

CEO i Cevia Digital AS, Erling Ekrene

Digitalisering og bærekraft er ikke nødvendigvis noe som henger i sammen. Skal digitalisering være bærekraftig må det løse helt konkrete samfunnsproblemer som erstatter, eller finner nye løsninger på aktuelle problemstilling, reduserer belastningen på natur, klima og miljø, sikre holdbarhet og det må være økonomisk.

Digitalisering! – No17

Cevia Digital arbeider med digitalisering av eksisterende bygg, digital tvilling. Det betyr at bedriften lager en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet som et bygg er. Dette gir tilgang til data for optimalisering, overvåking og kontroll, som blant annet gir redusert reisebehov, en mer effektiv oppfølging og vedlikehold av bygg.

Vi må bevege oss bort fra PDFene og over til digital visualisering av bygg for bevaring og oppfølging. De mest bærekraftige byggene er bygd, og vi må sørge for effektive løsninger for oppfølging og bevaring. Det gjør vi blant annet ved å etablere en digital tvilling.

Hvorfor medlemskap i bedriftsnettverk som jobber med bærekraft?

De ansatte i Cevia Digital AS er genuint opptatt av bærekraft, og vi vil være med på den endringsreisen norsk næringsliv og verden står i. Bærekraftig utvikling er bra for alle, og det stiller nye krav til oss, krav som vi må jobbe strukturert og målrettet for å nå, sier Ekrene.

Vi som gründerselskap er helt avhengig av å delta i nettverk, og bærekrafts nettverk der kunnskaps deling og samarbeid om forretningsutvikling står sentralt, er gull for oss! Vi er opptatt av kompetanse, dessuten har vi behov for møteplasser der vi treffer selskaper i ulike bransjer for inspirasjon til utvikling.

Integrering av bærekraft – en forutsetning for lønnsomhet – No17

Cevias kunder er: arkitekter, entreprenører, eiendomsfirma og forvaltere av eiendom i privat og offentlig sektor. Innen eiendomsutvikling er aktiviteten stor for å finne gode løsninger på fremtidens bygg, men også stor aktivitet innen bygg og anlegg sektoren for bevaring og gjenbruk av bygg og materialer.

Tekst og foto: Anne Jorunn Ravndal

Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal

Bedriftsnettverket No17 er tuftet på FNs 17 bærekraftsmål, derav navnet No17 – samarbeid for å nå målene. Vi er en medlemsorganisasjon og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling. Ta gjerne kontakt med oss!