Fagmøte 09.juni 2022

Bedriftsnettverket No17 og Asker Produkt AS inviterer til fag- og frokostmøte. Vi retter oppmerksomhet på bærekraftsmål nr. 17 – samarbeid for å nå målene.

Dato: 09.juni

Tid: 08:00 til 10:30 (frokost serveres mellom kl 08-08:30)

Sted: Asker Produkt AS

Påmelding til No17 innen fredag 03.juni, mail: [email protected]

Hvordan få til gode samarbeid for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

Bærekraftsmål nr. 17 handler om det som kreves for at målene 1-16 skal nås, det vil si samarbeid på tvers av fag- og forretningsområder for å realisere FNs 17 bærekraftsmål. På fagmøte i bedriftsnettverket No17 inviterer vi til presentasjoner og dialog om tema: Hvordan få til gode samarbeid for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

Foto: Vibeke Glosli.  Daglig leder Britt E. Villa i Asker Produkt AS

Samarbeid og bærekraftsmål nr. 17 er vår suksessoppskrift.

«Omlegging til en bærekraftig forretningsmodell som inkluderer økonomi, klima, miljø og sosiale forhold er en prosess som krever både hode og hender. Resultatet er økt digitalisering, større oppmerksomhet på gode arbeidsprosesser, ressursutnyttelse, og større inntjening.» Britt Erlandsen Villa

Integrering av bærekraft – en forutsetning for lønnsomhet – No17

Agenda:

  1. Bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid om et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.
  2. Bedriftsnettverket No17. Daglig leder, Anne Jorunn Ravndal.
  3. Samarbeid og bærekraftsmål nr. 17 er vår suksessoppskrift. Daglig leder, Britt E. Villa.
  4. Samarbeid på tvers av fagområder gir trippel bunnlinje. PR manager, Specsavers Norway AS, Philip Reiler.
  5. Paneldiskusjon. Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen. Deltakere: Philip Reiler. Britt E. Erlandsen. Marius Eriksen.
  6. Omvisning, Asker Produkt. Britt E. Villa

Servering: Frokost fra kl 08.00 til 08.30. Program inklusiv pauser frem til kl 10.30.

Vi ønsker medlemmer og ikke medlemmer velkommen!

Gratis for medlemmer av bedriftsnettverket No17. Ikke medlemmer kr 750,- per deltaker.

Moderator: Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal

«Sosial bærekraft må inn på agendaen i større grad enn tidligere. No17 retter oppmerksomhet på menneskenes plass i det fremtidige arbeidslivet, og hvordan vi kan fremme gode inkluderings modeller og mangfold i næringslivet, og i offentlig sektor. Mer samarbeid for å få til mer!» Anne Jorunn Ravndal

Asker Produkt AS – No17

Bedriftsnettverket No17 er tuftet på FNs 17 bærekraftsmål, derav navnet No17 – samarbeid for å nå målene. Vi er en medlemsorganisasjon og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling. Ta gjerne kontakt med oss!