Velkommen til frokostmøte 29.april 2022

Bærekraft gir økt konkurransekraft, men hva betyr det i praksis?

Vi søker den nye normalen. Omstilling til en ny arbeidshverdag, og et mer fleksibelt arbeidsliv.
I sammen med Kinnarps AS inviterer vi til frokostmøte der vi retter oppmerksomhet på fleksible kontorløsninger og bærekraft som konkurransefortrinn.

Agenda:

1.Velkommen og kort presentasjon av bedriftsnettverket No17. Styreleder i No17, Lene Diesen

«Vårt samfunn er helt avhengig av smartere løsninger, bedre ressursutnyttelse med mindre forurensning slik at neste generasjon kan leve like godt som oss. Neste generasjon utgjør en stadig voksende kundegruppe som også krever dette. Digitalisering og bærekraft går hånd i hånd» Lene Diesen.

2. Bærekraft gir økt konkurransefortrinn, men hvordan? CEO i Kinnarps AS, Liv Tveter

Kinnarps har i en årrekke jobbet med bærekraft i produksjon av kontormøbler, i leveranser og med fleksible kontorløsninger. Bedriften rapporterer på trippel bunnlinje: People – Planet – Profit. 

3.Bærekraft på alles lepper, men hva betyr det for det hybride arbeidslivet, og hvordan ønsker vi å ha det?  Next Office Worplace Strategist i Kinnarps, Kenneth Tveito

I år har «back to work» fått en helt ny betydning. Uavhengig av hvordan oppgavene utføres, er det kritisk viktig å skape det mest optimale arbeidsmiljøet, økt jobb tilfredshet i et bærekraftig arbeidsliv.

Integrering av bærekraft – en forutsetning for lønnsomhet • Budstikka

Paneldebatt, spørsmål og diskusjon

Moderator: Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal

Gratis for medlemmer av bedriftsnettverket No17, for ikke medlemmer kr 750,- per deltaker.

Sted: Kinnarps AS, Eiksmarka

Servering: Frokost fra kl 08.30 til 09.00. Program frem til kl 10.30.

Påmelding til: [email protected]

Nettverk – No17

Bedriftsnettverket No 17 er tuftet på FNs 17 bærekraftsmål, derav navnet No17 – samarbeid for å nå målene. Vi er en medlemsorganisasjon og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling. Vi ønsker nye medlemmer velkommen inn i Bedriftsnettverket No17:-)

 

Gå til denne Swayen