Likestilling og mangfold gir konkurransefortrinn

Debatt innlegg i Budstikka og RHA, 08.mars 2022

Anna i tv-serien «Lykkeland» (med handling fra 1970) skiftet navn fra Anna til Arne i søknadspapirene for å bli kalt inn på jobbintervju.

Det inspirerte flere kvinner på sosiale medier til å sette i gang Arne-kampanjen – en kampanje som retter oppmerksomhet mot likestilling og mangfold i norsk arbeidsliv. 

Bedriftsnettverk No17

Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal. Prosjektleder No17, Yngve Bastesen i Budstikka og RHA.

FNs bærekraftsmål handler for mange om klima og miljø, men de sosiale dimensjonene er like viktig om vi skal skape et bærekraftig arbeidsliv. Den sosiale delen av FNs bærekraftsmål omhandler menneskenes plass i samfunnet, og i arbeidslivet. Likestilling er omtalt i bærekraftsmål 5. 

Likestilling og mangfold gir konkurransefortrinn • Budstikka

Det har heldigvis skjedd masse i arbeidslivet siden 1970, men vi har fortsatt et godt stykke igjen, og spørsmålet er: Hvor lenge skal vi vente på at Arne og Anna blir fullt ut likestilte?

Vi har debattert likestilling i ulike arenaer i flere år. Vi deler ut likestillings- og mangfoldspriser. Vi heier på mangfold i sosiale medier, og flere virksomheter har jobbet strukturert med et mangfolds- og likestillingsperspektiv i flere år. Likevel er det fortsatt et stort skille mellom Arne og Anna i arbeidslivet.

Likestilling mellom kjønnene og lovpålagt aktivitetsplikt for å forhindre diskriminering og trakassering på arbeidsplasser trådte i kraft fra januar 2022. Dere som ikke allerede er i gang med å kartlegge og forebygge trakassering på arbeidsplassen, har en gyllen mulighet til å legge inn likestilling og mangfold i strategiarbeidet. Det er lurt å komme i gang nå.

Kravet til rapportering og aktivitetsplikt gir bedriftene en unik sjanse til å løfte blikket, sette likestilling inn i bedriftens bærekraftstrategi, ta en ordentlig fordomsvask og endre egne rekrutteringsrutiner.

Hvor langt har du egentlig kommet med likestilling og mangfold i organisasjonen? – No17

Det vil gi flere fordeler, her vil vi nevne tre:

Likestilling gir økt konkurransefortrinn: Flere større selskaper etterspør bedriftens strategi og plan for likestilling i anbud. Konsernsjef for People i Storebrand, Tove Selnes, understreker at de bruker sin eiermakt som investor til å velge de selskapene som scorer best på likestilling. I tillegg har Storebrand lagt inn kriterier som mangfold og kjønnsbalanse i innkjøp.

Likestilling gir virksomheter større tilgang til de beste folka: Asker-bedriften og teknologiselskapet Last Mile Solutions AS er et selskap i vekst. – Likestilling og mangfold er en selvfølge for oss som ønsker å tiltrekke oss de beste folka. Det er også en del av vår bærekraftsstrategi, sier CEO Marianne Styrman.

Likestilling kan forbedre selskapets omdømme: Kravet til mangfold og likestilling er her. Den nye loven krever at virksomheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Hurum Elektro AS får gode tilbakemeldinger fra sine kunder på at de er i gang med rekruttering av flere kvinner inn i elbransjen.

At rapportering på likestilling er et utvidet krav fra januar 2022, gir næringslivet en unik mulighet til å løfte blikket og se på egne rekrutteringsrutiner. Svaret på et mangfoldig næringsliv ligger i å ta et valg og å sette rekrutteringsprosessen inn i større kontekst.

FNs bærekraftsmål handler for mange om klima og miljø, men de sosiale dimensjonene er like viktig om vi skal skape et bærekraftig arbeidsliv. Den sosiale delen av FNs bærekraftsmål omhandler menneskenes plass i samfunnet, og i arbeidslivet. Likestilling er omtalt i bærekraftsmål 5.

Arbeidsliv, Ytring | Likestilling og mangfold i arbeidslivet gir økt konkurransefortrinn (rha.no)