Årsmøte i No17, 2022

Bedriftsnettverket No17
Fag- og medlemsmøte i No17 Prosjektleder, Yngve Bastesen

Årsmøte i medlemsorganisasjonen No17

Dato: 17.februar 2022

Sted: Teams

Tid: 16.00  – 17.30

Vi starter årsmøte med en oppvarming og presentasjon av medlemsbedrift, Sisters in Business AS.

Selskapet er tuftet på en bærekraftig forretningsmodell og en trippel bunnlinje.

Gründerne i Sisters in Business, Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo
  • Vår historie – hvorfor sosialt entreprenørskap?
  • People og ESG rapportering
  • Hvem er våre kunder?
  • Om prosjektet: Give it forward!

Jobbskaperne – No17 bærekraftig Sisters in Business Jobbskaperne

Agenda

01/22 Godkjenning av innkalling
02/22 Valg av møteleder og sekretær, forslag til vedtak:

Møteleder Anne Jorunn Ravndal, og sekretær Yngve Bastesen.

03/33 Årsmelding
04/22 Økonomi 2021 og budsjett 2022
05/22 Valg styre/ valgkomite
06/22 Årshjulet og kompetanseprogram 2022
07/22 Eventuelt

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet

Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet

Dato, tid og saksliste for årsmøte legges inn på web

Bedriftsnettverket No17 er pådrivere for en bærekraftig forretningsutvikling.

En dreining mot mer bærekraftig forretning har blitt en forutsetning for å lykkes i mange bransjer, skriver prosjektleder og daglig leder i Bedriftsnettverket No17 i Budstikka. Her (fra venstre) Anne Jorunn Ravndal (daglig leder No17), Marianne Styrmann (Last Mile Solutions), Yngve Bastesen (prosjektleder No17) og Ingjerd Leiros (Tellu)

Integrering av bærekraft – en forutsetning for lønnsomhet • Budstikka

Vi har satt sosial bærekraft høyt på vår agenda, og flere av våre medlemsbedrifter er tuftet på sosialt entreprenørskap.  Flere medlemsbedrifter er i gang med en dreining over mot bærekraftige forretningsmodeller; sosialt, økonomisk og miljø.

Kan vi redde Oslofjorden i sammen? – No17

Vi operasjonaliserer bærekraft i konkrete prosjekter. Arrangerer jevnlige fag- og medlemsmøter. Jobber tverrfaglig i prosjekter. Deltar aktivt i mediadebatten. Nettverket er tuftet på FNs 17 bærekraftsmål.

For nærmere informasjon, kontakt oss!