Integrering av bærekraft – en...

En dreining mot mer bærekraftig forretning har blitt en forutsetning for å lykkes i mange bransjer, skriver prosjektleder og daglig leder i Bedriftsnettverket No17. Her (fra venstre) Anne Jorunn Ravndal (daglig leder No17), Marianne Styrmann (Last Mile Solutions), Yngve Bastesen (prosjektleder No17) og Ingjerd Leiros (Tellu)

Integrering av bærekraft – en forutsetning for lønnsomhet

En dreining mot mer bærekraftig forretning har blitt en forutsetning for å lykkes i mange bransjer, skriver prosjektleder og daglig leder i Bedriftsnettverket No17. Her (fra venstre) Anne Jorunn Ravndal (daglig leder No17), Marianne Styrmann (Last Mile Solutions), Yngve Bastesen (prosjektleder No17) og Ingjerd Leiros (Tellu). Foto: Ole Inge Gaasø.

Integrering av bærekraft – en forutsetning for lønnsomhet • Budstikka

Forretningsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser blir utfordret av det grønne skiftet og nye verdier for et mer ansvarlig næringsliv.

Tradisjonell forretningsutvikling, med noe ensidig oppmerksomhet på økonomi, blir nå utfordret av en ny forretningslogikk. Der handler verdiskapning om mer enn den økonomiske bunnlinjen.

Oppmerksomheten dreies over på en trippel bunnlinje der klima og miljø, samfunn og økonomisk bærekraft vektlegges.

Fokuset blir også på forvaltning av egne ressurser, hvordan en driver innovasjon og påvirker omgivelsene.

En dreining mot mer bærekraftig forretning har blitt en forutsetning for å lykkes i mange bransjer.

Bærekraftige selskaper og selskaper som jobber strategisk med bærekraft, blir stadig mer attraktive hos investorer.

I offentlige anbud intensiveres kravene til bærekraft der anbud ofte vektlegger miljø med hele 30 prosent.

Det hevdes også fra flere hold at kapitalen vil mobilisere og rettes inn mot selskaper som jobber strategisk med bærekraft.

Nå kommer også nye EU-regler for å klassifisere grønne investeringer, og da må banker, forsikringsselskap, finansaktører og større bedrifter rapportere på egen bærekraft.

Det er naturlig å tro at flere bransjer, utover finansnæringen, vil strekke seg i samme retning for å bli mer attraktive, og da vil pengestrømmen følge etter.

Sterk økning i behovet for kompetanse i bærekraft! – No17

Hvordan innlemme bærekraft i egen strategi?

Det er flere store og små selskaper som er i gang med en omlegging til en bærekraftig strategi, og flere jobber konkret med rapportering og måling av ESG (environment, social, governance).

Det finnes mange kunnskapskilder, og det er lett å gå seg vill, men det er en god start å lese seg opp på FNs bærekraftsmål og reflektere rundt disse i egen bedrift.

Digitalisering og bærekraft Digitalisering! – No17

Det er ikke lenger spørsmål om bærekraft gir økt konkurransekraft, fordi kravene er der i dag, og vi ser at bedrifter som dreier forretningsmodellen inn mot bærekraftige tjenester og produkter, utmerker seg og vinner nye marked og offentlige anbud.

I Asker har vi teknologibedriften Last Mile  AS som startet arbeidet med bærekraft i 2019, og satte helt konkrete mål for hvordan de skulle arbeid med FNs 17 bærekraftsmål.

Les også Fag- og medlemsmøte i No17, 21.januar 2022. – No17

Dette arbeidet har gitt konkrete resultater i form av økt attraktivitet hos kunder, et bedre omdømme og enklere rekruttering av nyansatte.

Tellu AS er et annet eksempel på hvordan teknologibedrifter tar markedsandeler ved å dokumentere bærekraft i offentlige anbud.

Les om Tellu her: Bærekraftig forretningsutvikling er lønnsomt! – No17 No17 Tellu Bærekraft

De leverer velferdstjenester innen e-helse til kommuner i Norge og internasjonalt. Tellu har fått oppmerksomhet i Verdens helseorganisasjon (WHO) for teknologi og brukervennlighet.

Klimaendringene har allerede fått store konsekvenser for verdensøkonomien. Teknologiske nyvinninger vil ikke redde verden alene, men er en viktig faktor i det grønne skiftet.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!

Bedriftsnettverk No17
Daglig leder i No17, Anne Jorunn Ravndal. Prosjektleder i No17, Yngve Bastesen