Fag- og medlemsmøte i No17,...

CEO i Last Mile Solutions AS, Marianne Styrman

Hva betyr økt søkelys på menneskerettigheter og likestilling for din virksomhet?

Likestilling og menneskerettigheter står høyt på agendaen i Norge og i EU. Ny åpenhetslov trer i kraft fra 2022. Likestilling- og diskrimineringsloven styrkes, og pålegger arbeidsgivere å jobbe aktivt mot diskriminering og trakassering på arbeidsplassen. Hva betyr det for næringslivet, og hvordan jobber vi egentlig for et likestilt arbeidsliv?

Vi inviterer til fagmøte, 21.januar 2022 fra kl 08.00 – 10:00

Sted: Digitalt/Teams 
Del I – Et likestilt arbeidsliv

Hvordan jobber vi med likestilling og mangfold i Last Mile Solutions ?

CEO i Last Mile Solutions AS, Marianne Styrman

Det Asker-baserte teknologiselskapet, Last Mile Solutions AS, jobber både strategisk og operasjonelt med mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Hvordan gjør de det? v/ Marianne Styrman

  • Hvordan gjør vi det i Last Mile Solutions, strategisk og operasjonelt?
  • Likestilling er mer enn kjønn.
  • Kultur for en mangfoldig arbeidsplass i teknologi bransjen.

Hvor langt har du egentlig kommet med likestilling og mangfold i organisasjonen? – No17

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgivere å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering. Pliktene ble styrket fra 2020.

Hva betyr det for din virksomhet, og hvordan komme i gang med arbeidet for et likestilt og mangfoldig arbeidsliv? V/ Fagdirektør for likestilling i Bufdir, Maren Anna Lervik.

Fagdirektør i Bufdir., Maren Anna Lervik

Hun har ledet arbeidet med å utarbeide veiledning til aktivitets- og redegjørelsespliktene for arbeidsgivere.

  • Hvordan oppfylle plikten til likestillingsarbeid i din virksomhet?
  • Utfordringer og muligheter i arbeidet med likestilling
  • Hvordan du konkret kommer i gang?

Paneldebatt og diskusjon

Del II – Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven skal ikke være en ny rapporterings lov, men en lov som gir det seriøse næringslivet konkurransefortrinn og forbrukerne en innsikt i hvordan næringskjeden ivaretar menneskerettigheter. (Næringsminister Vestre)

Fagdirektør og jurist hos Norges OECD Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Kristel M. Tonstad innleder, informerer og gir oss en gjennomgang av hvordan din virksomhet kan jobbe med åpenhetsloven.

  • Hva er formålet med loven?
  • Hva kreves av virksomheter?
  • Hvordan gjøre aktsomhetsvurderinger?

Paneldebatt og diskusjon

Åpenhetsloven – No17

Ferd-eier Johan H. Andresen reflekterer over åpenhetsloven | Ferd

Servering: Frokost, kaffe og mineralvann

Gratis for medlemmer og kr 750,- for ikke medlemmer av Bedriftsnettverket No17.

Påmelding og nærmere informasjon kontakt [email protected]