Smarte løsninger kutter utslipp og...

Hurum Elektro AS gikk inn som medlem av bedriftsnettverket No17 høsten 2021. De ønsker å jobbe målrettet med FNs bærekraftsmål, og bidra slik at målene realiserer lokalt, nasjonalt og globalt.

Bedriften har i flere år arbeidet med en dreining over mot det grønne skiftet i egen bedrift. De er en lærebedrift i elektrofag, i en bransje som er sterkt dominert av menn. Hurum Elektro har nylig tatt inn en jente som lærling, noe bedriften opplever som et positivt bidrag inn i miljøet, og som kundene setter stor pris på. Bilparken er skiftet ut med el-biler og sortering av avfall er en selvfølge for de ansatte. Virksomheten har stor oppmerksomhet på løsninger som kutter utslipp og sparer energi!

«Det har vært viktig å Involvere de ansatte i endringsarbeidet, og de ansatte er godt fornøyde med å kjøre el-biler, sortere og returnere avfall, og det beste av alt, kundene gir oss positiv oppmerksomhet på vår miljøprofil» daglig leder i Hurum Elektro AS, Terje Kaksrud.

Åpenhetsloven – No17

Vi må gjøre det enkelt for kundene å velge smarte løsninger

Mange løsninger er så teknisk kompliserte, de blir utviklet av teknikere uten å tenke på at det er vanlige mennesker uten digital kompetanse som skal ta det i bruk.

Kaksrud, er fremoverlent i tanke og handling. Nye løsninger tester han selv ut før han anbefaler de for kundene. Han installerte solcelle og varmepumper i eget hus før han anbefalte kunder å gjøre det samme, og på den måten kan han dele erfaringer som bruker og fagmann med kundene. Det er mye vi kan gjøre for å unngå sløsing av energi; for eksempel kan sensorer være en god løsning i analoge hjem.

«Tester jeg ut et produkt som ikke funker så bra, vil jeg heller ikke anbefale det til kunden»

Hurum elektro⎜Fremtidens løsninger⎜El-anlegg og Solcelle

Hurum Elektro har installert solcelle og varmepumpe i egen virksomhet. De tar med seg alt avfall fra installasjoner hos kunden, og sorterer i egne containere. De sorterer kabler, tar ut kobber i kabelen, og får en «returpant» som blir utbetalt til de ansatte. Å gi incentiver til ansatte er en ekstra motivasjon til miljøvennlige tiltak.

Fra fossilt til El

De ansatte ble overrasket over den mottakelsen de fikk ute hos kundene når de kjørte el-biler. Gutta som kjørte bilene ble mer fornøyde, de ble lagt merke til av kundene.

I 2015 startet Hurum Elektro AS arbeidet med å skifte ut fossile biler med el-biler; Kaksrud så kravene komme, men driven lå i nysgjerrighet og kunnskap. Finne ut hvordan dette fungerte i praksis, og hvilke fordeler det ville gi de ansatte og bedriften som helhet. «Med el-bil incentiver fra staten fant vi fort ut at el-bil var lønnsomt for selskapet, men de ansatte ble også fornøyd fordi de ble lagt merke til av kundene». Kundene ble stolt av å kjøpe tjenester av et selskap som viste at de var nytenkende og miljøbevisst. I dag kjører alle de 11 ansatte med el-biler.

El-bil ladere

I en tid da strømprisene varierer fra time til time, må vi tenke økonomi og sparing av strøm i mye større grad enn tidligere. Smarte og lønnsomme løsninger finnes også innen ladding. De fleste av oss lader bilen på nattestid, da må vi ha ladere som lader når strømmen er billigst. 

Offentlige innkjøp

Det er et krav fra flere og flere innkjøpere i det offentlige og i det private markedet om at leverandører blant annet kjører med el-biler til og fra oppdragsstedet. Problemet er at det ikke alltid etterleves. Hurum Elektro opplever at ute på byggeplasser kjører selskaper som vinner anbud med fossile biler. Det til tross for at anbuds papirene stiller helt andre krav.

Smarte hus

Poenget med «smart hus» er at det skal være enkelt for brukerne; man skal spare energi og samtidig unngå en masse ledninger og unødvendig boring i vegger og gulv.

Smarthus har Hurum Elektro jobbet med i flere år. I nybygg vil det lønne seg å installere digitale eller smarthus løsninger fremfor analoge. Ved installasjon av smarthus, «vil vi alltid ta utgangspunkt i beboernes atferd.» Det betyr tilpasset oppvarming i de rommene man faktisk bruker i løpet av døgnet. For en familie som er borte store deler av dagen, og på hytta i helgene vil denne type løsning gi bedre kontroll på huset når de er borte, og tilpasset oppvarming når de er hjemme. Det er viktig at et Smart hus kan endres, barn kommer og barn går, et smart hus skal være et livsfase hus som endres i takt med de som bor der.

Digitalisering! – No17

Artikkel: Anne Jorunn Ravndal
Foto: Hurum Elektro AS