Sterk økning i behovet for...

Yngve Bastesen og Anne Jorunn Ravndal administrerer og leder Bedriftsnettverket No17. Vi er pådrivere for en bærekraftig forretningsutvikling.

Sterk økning i behovet for kompetanse i bærekraft

melder sentrale kilder i Finansnæringen. Majoriteten av den norske befolkningen ønsker å leve mer bærekraftig, men de vet ikke helt hvordan, ifølge undersøkelse utført av Opinion. Bedrifts ledere melder at de er usikre på hvordan de skal kommunisere arbeidet de gjør i utvikling av bærekraftige produkter og tjenester. Frykten for å bli tatt for grønnvasking er stor!

I Bedriftsnettverket No17 har vi samlet 21 bedrifter som er i gang med utvikling av bærekraftige strategier og forretningsplaner innen produksjon, teknologi og bygg og eiendom. Vi jobber praktisk og teoretisk i arbeidet med en gradvis dreining over til det grønne skiftet, sosialt, økonomisk og miljø. Hele verdikjeden skal med!

Yngve Bastesen og Anne Jorunn Ravndal administrerer og leder Bedriftsnettverket No17. Vi er pådrivere for en bærekraftig forretningsutvikling.
I nettverket har vi mye kunnskap, praktisk og teoretisk. Vi kan bidra til å tette kunnskapshull innen flere områder.
  • Hvordan forberede bedriften til neste anbud?
  • Verktøy for implementering av bærekraftige strategier, metodikk
  • Rapportering: Trippel bunnlinje, taksonomi og ESG
  • Mangfold er en berikelse, men hva betyr det i praksis?
  • Bærekraftige forretningsmodeller og krav fra Finansnæringen
  • Kommunikasjon og marked: Hvordan kommunisere og konkretisere bærekraft

 

Samarbeid om bærekraftige forretningsmodeller vil gi økt konkurransekraft • Budstikka