Asker Produkt AS

Foto: Vibeke Glosli leder Britt E. Villa i Asker Produkt AS

Lokal produksjon og trippel bunnlinje, ESG

Historien om Asker Produkt er historien om hvordan produksjon, digitalisering, inkluderende arbeid og kommersialisering forenes under en bærekraftig forretningsmodell.  Vi snakker selvfølgelig om trippel bunnlinje; Planet, People and Profitt, men også om engasjement, og vilje til  endringer for å tilpasse bedriften til markedet. Asker Produkt er en kommunal VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrift hvor man produserer tre-produkter, tilbyr catering, og produksjon av bakeri produkter. 

Foto: Vibeke Glosli leder Britt E. Villa i Asker Produkt AS

 

 

 

 

 

Digitalisering og sosial bærekraft

Bedriften har ved hjelp av digitalisering gått fra tradisjonell produksjon til å utvikle gode arbeids- og produksjonsprosesser. De har blant annet innført digitaliserte målplaner tuftet på den enkeltes medarbeiders ressurser til å sette egne utviklingsmål. Digitaliserte målplaner gir den enkelte ansatt en større frihet til å utøve egne arbeidsoppgaver, samtidig som kvaliteten er øket både i prestasjoner og i produksjon. Når folk blir sett, og ivaretatt under kyndig veiledning øker også produksjonen. De fleste liker å sette egne utviklingsmål, ha noe å strekke seg etter, sier Villa.

Sirkulære tjenester, produkter og kvalitet er driveren i anbud

Asker Produkt får støtte til oppfølging og kompetanseheving av arbeidstakerne, men vi konkurrerer ellers på like vilkår, og vinner anbud oftest på kvalitet og gjennomføringskraft, sier Villa. 

Hun forteller videre at Bedriften jobber innen flere forretningsområder: De vasker og rengjør tøy for blant annet Bergans; tekstiler og utstyr til reparasjon eller som skal gjenvinnes i ny produkter. De leverer bakervarer til Meny, og drifter kantiner på vegne av store selskaper som Wartsila. I Snekker-verkstedet lager de gravferdsmarkeringer og turskilt. I Asker sentrum har de etablert Den Glade Baker.

Overskudd fra bakeriet går til varmestua i Asker sentrum. Sagspon fra snekkerverkstedet går til opptenningsved for turfolk. Bedriften etterstreber seg på å utnytte materialene fra jord – bord til jord slik at de ansatte kjenner til hele verdikjeden.

Foto: Anne Jorunn Ravndal (No17)
Bedriftsnettverket No17 på omvisning hos Asker Produkt AS

Nettverk og samarbeid er nøkkelen til suksess

Villa understreker at det er det gode interne samholdet, dyktige medarbeidere med engasjement og endringsvilje samt det nære samarbeidet med næringslivet som har ledet bedriften dit den er i dag. 

Asker Produkt AS samarbeider med flere aktører innen bedriftsnettverket No17, og de ønsker å utvide samarbeidet!

Et godt samarbeid er tuftet på deling, dialog, en god porsjon raushet, og et mål om å utvikle bedriften, produktene og menneskene

Vi ønsker Asker Produkt AS velkommen som medlem av Bedriftsnettverket No17.

Tekst: Anne Jorunn Ravndal

Bærekraftig forretningsutvikling er lønnsomt!