Fag- og medlemsmøte 21.oktober

Bedriftsnettverk No17
Bedriftsnettverket No17 - pådrivere for en bærekraftig forretningsutvikling
Bedriftsnettverk No17
 

Bærekraft møter digitalisering!

Hvordan skal vi komme gang?

Fag- og medlemsmøte i Bedriftsnettverket No17

21.oktober 2021 fra kl 08:00 til 10:30

Sted: Semine AI, Karenlyst Alle 8A, Oslo

Bedriftsnettverket No17 er tuftet på FNs 17 bærekraftsmål og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling.

Program

Hvorfor bærekraft er viktig for en bedrift som jobber med AI?

Mangfold og integrering er en selvfølge for oss som bedrift. Det er lønnsomt for bedriften, for samfunnet og for miljøet på arbeidsplassen vår, sier CEO i Semine, Lene Diesen.

CEO i Semine, Lene Diesen

Diesen deler kunnskap om hvordan de jobber med bærekraft i egen bedrift: Sosialt, økonomisk og miljø:

  • Mangfold på arbeidsplassen
  • Kapitalisere på miljø
  • Miljøavtrykk for oss som bedrift

Paneldiskusjon i etterkant av presentasjonen: CEO Erling Langeland i Oxer eiendom, Obos og Lene Diesen fra Semine.

Semine er et av Nordens hurtigst voksende vekstselskap, og med sin helt unike teknologi endrer de økonomifunksjonen slik vi kjenner den. Semines løsning for automatisert fakturabehandling er basert på kunstig intelligens og maskinlæring, og kan automatisere opptil 90% av den inngående fakturaprosessen. Økonomifunksjonen i et selskap eller et regnskapskontor kan dermed gå fra å «punche» tall og jobbe reaktivt, til heller å bruke tid på verdiøkende arbeid slik som innsikt, analyse eller riktig rapportering.

Semine er en aktiv samfunnsaktør, og gjør en fremragende innsats for å hjelpe flyktninger og innvandrere inn i jobb, og vant høsten 2021 Mangfoldsprisen i  kategorien mellomstore og store selskaper i Agder

Bærekraft er lønnsomt for bedriften!

«Skal vi få til en bærekraftig forretningsmodell, utvikling og handling må vi involvere hele organisasjonen. De ansatte må forstå hvorfor bærekraft og hvordan. De må ha et eierskap til prosess og resultater.» ( CEO i Tellu Jan Ivar Borgersen) 

Ingjerd Leiros, leder for ESG og KAM i Tellu AS

Leiros presenterer metodikk og erfaringer med å lede arbeidet med ESG i Tellu

  • E-helse og teknologi er sentralt innen det grønne skifte
  • Driveren i endringsarbeidet er krav fra markedet og investorer
  • Hvordan komme i gang med bærekraft i egen bedrift, metodikk og ESG

Paneldiskusjon: Drammen kommune, Last Mile AS og leder, Britt E. Villa i Asker Produkt AS

ESG rapportering

Påmelding innen 15.oktober til: [email protected]

Vi ønsker medlemmer og inviterte gjester velkommen!

Samarbeid om bærekraftige forretningsmodeller vil gi økt konkurransekraft • Budstikka

Partnere