Arendalsuka 2021

Yngve Bastesen (No17), Anne Jorunn Ravndal (No17) og Kjell Olav Rugset (MS Donna)

Bærekraft – To be or not to be!

På vei inn i møte med PWC. Klimaindeksen: Næringslivet må ta større ansvar for indirekte utslipp. Yngve Bastesen (No17), Anne Jorunn Ravndal (No17) og Kjell Olav Rugset (MS Donna)

Arendalsuka! Inspirerende møteplass for næringsliv, offentlig sektor, frivillighet og politikere. Dette året bar «uka» preg av at Norge har vært stengt ned, og usikkerheten har vært stor i næringslivet hvorvidt Arendalsuka skulle arrangeres eller ikke. Litt færre besøkende enn tidligere, noe som gjorde at vi fikk tilgang til de virkelig store møtearenaene med de store temaene innen: Fornybar energi, bærekraftig finans og tema innen klima og sirkulærøkonomi. Bærekraft har betydning for bedriftene – også for bunnlinjen. Finansnæringen og kjøpesterke kunder vil ha bærekraftige produkter og tjenester. Attraktive arbeidstakere velger bedrifter som er opptatt av klima og miljø.

Jan Erik Saugestad, konserndirektør Storebrand kapitalmarked.

«Verdien av natur tilsvarer 1,5% av verden BNP. avskoging betyr store tap. Storebrand bruker sin innkjøp- og finansieringsmakt til å stille krav til selskaper og myndigheter.» (Jan Erik Saugestad)

Vårt medlem Storebrand markerte seg som foredragsholdere innen bevaring av regnskog, bygg og eiendom, og finans. De toppet klimaindeksen fra PWC og delte  ut årets bærekraftspris for bygg og eiendom. Prisen gikk til Entra eiendom for rehabilitering- og ombruksprosjektet i Kristian Augusts gate 13 i Oslo.

Entra vant Storebrand Eiendoms bærekraftspris • Byggeindustrien

Klima på agendaen

Det var et stort trøkk og oppmerksomhet rundt klimarelaterte spørsmål. Små og store bedrifter er skjønt enige om at næringslivet bør ta et mye større ansvar, og at det må skje raskere enn annonsert.

Kravene til bærekraftig forretningsutvikling vil intensiveres både fra det offentlige, EU og finansinstitusjonene. Det er et krav til bærekraft innen alle forretningsområder.

PWC`s klimaindeks viser at det er en stor inkongruens mellom tallfestede og ambisiøse klimamål, og virkelige utslipp. Nesten ingen bedrifter kutter i tråd med Parisavtalen. «Hadde vi tatt med indirekte utslipp ville Norge vært klimaversting» sier bærekraftansvarlig i PWC Hanne Løvstad. Hun oppfordrer bedrifter til å måle indirekte og direkte utslipp for å vise realitetene.

PwCs klimaindeks

Sosial bærekraft

Finansforbundet: Den norske modellen møter det nye arbeidslivet. Innledning v/ Harald Eia

Det var lite, eller ingen oppmerksomhet fra de store næringslivsaktørene rundt tema; sosial bærekraft. Her kan vi i No17 ta en posisjon.

Faggruppe, Sosial bærekraft – No17

Arendalsuka er en felles arena for store og små bedrifter. Et sted der bedrifter kan presentere og diskutere aktuelle tema i egen bedrift.  Sosial bærekraft må inn på agendaen i større grad.

Dynamikken og engasjementet var på arrangementer, og var liten hos små og store organisasjoner og bedrifter som hadde valgt egen stand.

Kunnskapsdeling og paneldiskusjoner stod sentralt på de ulike arrangementene. Det er fullt mulig å få ut budskapet kort, klart og tydelig på denne type møter. Alle arrangementene ble streamet og sendt direkte til de som deltok digitalt.

Arendalsuken er en inspirerende møteplass som passer bra for bedrifter som er med i nettverket, og som vil knytte kontakter innen politikk og med andre næringslivaktører.

Vi foreslår et fellesarrangement til neste år. Der vi organiserer og legger til rette for felles møter, og arrangementer med faglig innhold, og paneldiskusjoner.

Arendalsuken 2022. Vi gleder oss!

Bedriftsnettverket No17

Yngve Bastesen og Anne Jorunn Ravndal