Ansnes Entrepenør AS

Bedriftsnettverk No17
Økonomisjef, Kim Farnes og daglig leder, Ivar Rune Ansnes i Ansnes Entreprenør AS
Bedriftsnettverk No17
Økonomisjef, Kim Farnes og daglig leder, Ivar Rune Ansnes i Ansnes Entreprenør AS

Det er mye å spare på gjenbruk!

Gjenbruk av materialer i nybygg og i restaurering av gamle bygg er et stort tema innenfor bygg og anlegg. I Ansnes Entrepenør har de kompetanse og et sterkt engasjement i gjenbruk av antikvariske materialer.

Skal vi spare miljøet for ekstra slitasje og nå målet om et sirkulært samfunn må vi utnytte ressursene effektivt, så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

Hjem

Det er viktig at leverandørene og entreprenørene har riktig kompetanse slik at de kan hjelpe kjøperne til å ta de riktige valgene, og oppmuntre til å ta miljøriktige valg.

Flere av de ansatte i Ansnes Entrepenør er engasjert i ressursgruppa til fortidsminneforeningen, og her ligger det mye kunnskap om kvalitet og gjenbruk.

Vi ønsker Ansnes Entreprenør velkommen som medlem av Bedriftsnettverket No17!