Invito Inspire as

Daglig leder i Invito Siv Undseth Arvesen
Daglig leder i Invito AS
Siv Undseth Arvesen

Et godt sted å være, et godt sted å lære, på vei til ny jobb!

Vi jobber med omstilling- og endringsprosesser gjennom levering av ulike jobbrelaterte kurs, karriereveiledning, AMO kurs til NAV, og med arbeidstrening og praksisplasser. Vi vil at bedriften vår skal være; et godt sted å være, et godt sted å lære, på vei til ny jobb!  Sier daglig daglig leder i Invito, Siv Undseth Arvesen

Strategi og forretningsmodell

I Invito har de tatt et bevisst valg på å inkorporere verdier fra FNs 17 bærekraftsmål i  arbeidet som sosial aktør innenfor mangfold og inkludering. De hjelper mennesker som sliter med  å komme inn i jobb, eller tilbake til arbeidslivet. Det er bedriftens kjernevirksomhet!

Artikkel i Budstikka: Samarbeid om…

Sosial bærekraft og menneskenes plass i det fremtidige arbeidslivet er bedriftens hovedfokus .

I dag er det flere mennesker som står utenfor arbeidslivet. Det leder til økte forskjeller. I Invito jobber de for  inkluderende vekst, samarbeid på tvers av fagområder tuftet på mangfoldstankegang, og med innovative prosjekter  som leder til flere arbeidsplasser.  Vi mener inkludering og mangfold gir norsk næringsliv økt konkurransekraft, sier Arvesen.

I Invito er de spesielt opptatt av bærekraftsmålene

God helse.  God utdanning.  Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Industri, innovasjon og infrastruktur.

Vi har valgt å være medlem av bedriftsnettverket No17, sier Arvesen, fordi nettverket er tuftet på  FNs 17 bærekraftsmål og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling. I dette nettverket er disse temaene satt på dagsorden blant medlemmene, som er representert av både offentlig og private virksomheter.

Om oss

Invitos hovedkontor er på Carl Berners plass i Oslo, og de har nylig åpnet kontor i Drammen

Vi ønsker Invito og daglig leder, Siv Undseth Arvesen velkommen som medlem av bedriftsnettverket No17!