Stortingsvalg 2021!

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Bærum og Viken
Åsmund Grøver Aukrust Arbeiderpartiets stortingsrepresentant
fra Bærum og Viken
Vi ønsker velkommen til frokostmøte i Bedriftsnettverket No17!

Vi starter forberedelsene i juni, og inviterer sentrale stortingspolitikere fra vår region til å presentere partienes bærekraftstrategi og hva det betyr for næringslivet. Første parti som stiller i vår serie: Stortingsvalg 2021 er Arbeiderpartiets stortingskandidat fra Bærum, Åsmund Grøver Aukrust. 

Dato: Tirsdag 15.juni 2021

Tid: 0830-0930 (digital mingling fra kl 0815)

Sted: Teams

Kan vinne plass på Stortinget • Budstikka

Aukrust er fra Oslo og bor i Bærum. Han har sittet i to perioder på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han er i energi og miljøkomiteen, og er spesielt opptatt av saker som har med klima og miljø.

«Den viktigste saken i vår tid er klimasaken. Arbeiderpartiet ønsker en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber» (Åsmund Grøver Aukrust)

Vi har notert to hovedtema for møte:

  1. Hvordan få fart på sirkulærøkonomien?
  2. Hva er arbeiderpartiets politikk innen sosial bærekraft?

Vi setter ned et panel bestående av representanter fra medlemsbedriftene i No17 som stiller spørsmål.

Om oss – No17 Bedriftsnettverket No17 Bærekraftig forretningsutvikling

Påmelding til [email protected]