FNs bærekraftmål og EUs Green...

Daglig leder og gründer i MS Donna, Kjell Olav Rugset
Fagmøte i bedriftsnettverket No17

Velkommen til fag- og medlemsmøte i Bedriftsnettverket No17!

Torsdag 06.mai fra kl 09:00 – 10:30 (digital mingling fra kl 08:45)

Sted: Teams

Global næringspolitikk er styrt av FNs 17 bærekraftsmål. Dette gir Europa, og Norge store muligheter i næringspolitikken. Vi vil se på sammenhenger mellom de ulike bærekraftsmålene, praktisk og teoretisk. Hva er egentlig Green Deal og EUs taksonomi?

Agenda

Velkommen v/ Yngve Bastesen og Anne Jorunn Ravndal

Årets Omstiller MS Donna, gründer og daglig leder, Kjell Olav Rugset presenterer en bedriftsmodell tuftet på bærekraft.

Norasondegruppen AS, administrerende direktør, Bodil Løkken Bendiksen deler kunnskap og erfaringer med å jobbe med bærekraftig forretningsutvikling i egen bedrift.

Standard Norge, prosjektleder ytre miljø, Knut Jonassen tar oss med inn i global næringslivspolitikk, konsekvenser og muligheter som det gir norsk næringsliv. Vi starter med FNs bærekraftsmål, EUsGreen Deal og taksonomien.  Alt henger i sammen med alt – kravene til endringer er her – hva kan standardisering hjelpe oss med?

FNs bærekraftsmål og EUs Green Deal – No17 No17 FNs bærekraftsmål

 

Påmeldingsfrist onsdag 05.mai