Hva kan standardisering hjelpe oss...

Prosjektleder – standardisering, ytre miljø i Standard Norge, Knut Jonassen.
Prosjektleder – standardisering, ytre miljø i Standard Norge, Knut Jonassen.

Prosjektleder i Standard Norge, Knut Jonassen tar oss med inn i global næringslivspolitikk, konsekvenser og muligheter som det gir norsk næringsliv. Vi starter med FNs bærekraftsmål, EUs Green Deal og taksonomien.  Alt henger i sammen med alt – Kravene til endringer er her- Hva kan standardiseringer hjelpe oss med?

Fagmøte: Torsdag 06.mai 2021

Tid: 09:00 til 10:30 (digital mingling fra kl 08:45)

Sted: Teams

Global næringspolitikk er blant annet styrt av FNs 17 bærekraftsmål. Dette har store konsekvenser for europeisk – og dermed også norsk – næringspolitikk. Green Deal, som ble presentert i 2020, er til en viss grad overlappende med FNs bærekraftsmål. Indirekte løftes noen av bærekraftsmålene frem gjennom Green Deals spesifisering av visse sektorer/fagområder og europeisk ambisjonsnivå knyttet til disse.

Foredragsholder vil påvise sammenhenger og avhengigheter internt mellom de ulike bærekraftsmålene. Deretter vil han omtale områder under Green Deal, som sirkulær økonomi og håndtering av forurensning, biologisk mangfold og klimaendringer, sistnevnte både i form av reduksjon av global oppvarming og klimatilpasning. Her vil EUs taksonomi bli trukket inn som et sentralt element.

Standardiseringer er til god hjelp når man skal følge opp bærekraftsmålene og Green Deal i egne virksomheter, private så vel som i offentlige. Standardiseringen og de ferdige standardene vil bli presentert i et nasjonalt, europeisk og globalt perspektiv. Moderne næringslivspolitikk og bedrifters miljøpolicy er i stor grad avhengig av alle de tre perspektivene.

Medlemmer: Gratis

For andre interessenter, kontakt: [email protected] eller på tlf. 932 17 136

Informasjon om foredragsholder:

Prosjektleder – standardisering, ytre miljø i Standard Norge, Knut Jonassen.

Har lang arbeidserfaring innen sitt fagområde fra Universitetet i Bergen (UiB) og som prosjektleder i Standard Norge AS. Han er utdannet Cand. real. i biologi/fysiologi, kjemi og matematikk fra UiB. I en årrekke har Knut jobbet med standardisering innenfor det ytre miljø, sirkulær økonomi, og miljøproblemer knyttet til fiske og havbruk, nasjonalt og internasjonalt.