ESG rapportering

Key Account Manager (KAM) Tellu IoT, Ingjerd Leiros
Key Account Manager (KAM), og leder for ESG-gruppen i Tellu IoT AS,  Ingjerd Leiros

ESG-rapportering

Ingjerd Leiros deler suksessfaktorer i arbeidet med bærekraftig forretningsutvikling og ESG-rapportering.

Environmental, Social, Governance (ESG) og på norsk mener vi da bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyringen. Begrepet ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft for derved å kunne si noe om virksomhetens antatte fremtidige finansielle resultater.

Bærekraftig forretningsutvikling er lønnsomt! – No17

Aksjonsliste

Noe av det første gruppen gjorde var å lage en aksjonsliste over hva de skulle rette oppmerksomheten på, innen kategoriene: arbeidsmiljø, sosialisering og arrangement, avfall, gjenbruk, energi, transport, og annet. Gruppen diskuterer tema med et vidt spekter fra store til mindre aksjonspunkter. Walk and talk; oppfordre de ansatte til å gå tur midt på dagen. Avfallshåndtering; sortering og gjenbruk. Transport til og fra jobb. Gjennomgang av leverandørkjeden. Detaljer i hverdagen som gjenbruk av kaffekoppen til de store miljøbelastningene som emballasje og transport av varer.

Neste skritt var å sette en ESG agenda for møtene. Struktur og gjennomføring er en viktig del av møtene, og Tellu har en fire punkts liste med overordnede tema som de gjennomgår. Aksjonslisten for ESG. Kunnskapsdeling og aktuelle møter og seminarer. Arbeidsmiljø; tiltak, arrangementer, og hva gruppen kan tilføre organisasjon.

Miljøfyrtårnsertifisering og ESG. Sertifisering er gyldig i tre år, med en årlig skriftlig rapport. Å være miljøsertifisert hjelper selskapet til å rette oppmerksomheten på forbedringsområder, og det gir en pekepinn på hva som bør stå på aksjonslisten til ESG-gruppen.

Visjon, verdier og mål. Må inn i arbeidet med ESG og bærekraft. Det er viktig at alle hele organisasjonen forstår hva dette betyr for det enkelte forretningsområdet, avdelingene og den ansatte. Selskapets visjon er, Sustainable Health Care. Denne omfavner vidt og er diskutert i ESG-gruppen og i selskapet som helhet. Gjennom diskusjoner kom vi frem til at vår visjon: Sustainable Health Care, betyr for oss at vi skal være Effektive, Menneskelige og Brukervennlige, Mestring og Trygghet for Brukerne.

Hvem vi er – Tellu

Kommunikasjon og informasjon. I Tellu er målet at de ansatte skal ha eierskap til SDGene og ESG. Miljørapportering presenteres i ledergruppen og for ansatte på allmøte. Selskapet ønsker også nærmere dialog med kundene og leverandørene om betydningen av å være en organisasjon som arbeider med bærekraft i hele verdikjeden.

Deltakelse i bedriftsnettverk. Tellu er aktiv i Bedriftsnettverket No17. Ledelse og ansatte understreker betydningen av å delta i nettverk som arbeider med bærekraft forretningsutvikling: Sosialt, økonomisk og miljø. De vektlegger kunnskapsdeling, innspill og inspirasjon til videre arbeid, og forretningsutvikling som viktige faktorer for deltakelse.

Nettverk – No17

Tellu IoT AS leverer digitale helsetjenester til norske kommuner. De har en ambisjon om å ta norsk velferd ut i verden, og er i dialog med blant annet Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er flere land og organisasjoner som ser til Norge, og målet er ¨…to offer innovative digital services that empower users, support caregivers, benefit healthcare workers and contribute to more sustainable healthcare¨ lokalt og globalt.

Tekst: Anne Jorunn Ravndal

Foto: Tellu IoT