Bærekraftig forretningsutvikling – Storebrand i...

Konserndirektør People i Storebrand Tove Selnes
Likestilling og mangfold må inn i forretning- og handlingsplaner.

Konserndirektør People i Storebrand, Tove Selnes.

Storebrand er i verdenstoppen på bærekraft, og er rangert som en av verdens mest bærekraftige selskaper.

Vi bruker vår eiermakt som investor til å velge de selskapene som scorer best på likestilling, og i innkjøp har vi lagt inn kriterier som mangfold og kjønnsbalanse – sier Tove Selnes.

Verdens mest bærekraftige forsikringsselskap – Storebrand

Konserndirektør for People i Storebrand, Tove Selnes understreker at likestilling, mangfold og inkludering på arbeidsplassen er en kjerneverdi for Storebrand fordi, det er lønnsomt for de ansatte, for samfunnet og for bedriften, men vi må bli enda bedre!

Bærekraftmål 5 – Likestilling mellom kjønnene – No17

Vi jobber derfor strukturert for å rekruttere flere kvinner, og unge kvinnelige talenter, samtidig legger vi til rette for at både menn og kvinner skal kunne stå i krevende jobber, og forene dette med familieliv.

Jakten på det fremtidige arbeidslivet! – No17

Vi ønsker Storebrand og Tove Selnes velkommen som medlem av Bedriftsnettverket No17.