Nytt styremedlem i No17

Leder fag og utvikling anbud
Styremedlem i No17, og leder for fag og utvikling anbud i Norasondegruppen AS, Katrine Aspelin

Vi ønsker Katrine Aspelin, leder for anbud, fag og utvikling i Norasondegruppen AS, velkommen som styremedlem i Bedriftsnettverket No17.

Katrine har lang erfaring i fra norsk næringsliv innenfor feltet arbeidsinkludering, og som styreleder i Stiftelsen Roseslottet 2020. I perioden fra 2018 til medio 2020 jobbet hun med forretningsutvikling, samskaping og sosial bærekraft. Katrine har cand. mag-grad fra Universitetet i Oslo (UiO) med informatikk og sosiologi i fagkretsen, og etterutdanning innen arbeidsinkludering.

Vi er et bedriftsnettverk tuftet på FNs 17 bærekraftsmål og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling. Vårt mål er å bidra til omstilling, fornyelse og bærekraftig vekst innen; sosiale forhold, økonomisk og miljø.

Katrine Aspelin besitter stor kunnskap innen disse fagområdene, og vil være en viktig bidragsyter i utvikling av Bedriftsnettverket No17.

 

Legg igjen en kommentar