Faggruppe, Sosial bærekraft

Stort engasjement i digitale fagmøter
Lisa Cooper, Katrine Aspelin, Siv Undseth Arvesen, Sandra Tollefsen, Farzaneh Aghalo, Kjell Olav Rugset, Yngve Bastesen, og Anne Jorunn Ravndal

Den sosiale dimensjonen i en bærekraftig forretningsutvikling er underkommunisert.

Vi har nedsatt en faggruppe som jobber med definisjon av; sosial bærekraft, identifisering av mål, utarbeide indikatorer og matriser.

Faggruppens medlemmer: Norasondegruppen, Invito Inspire, NaKuHel, MSDonna, Nelfo (Buskerud), Kinnarps og Oslo Met

Skisse – Sosial bærekraft

Legg igjen en kommentar