Artikkel i Budstikka – 21.01.2021

Bedriftsnettverket No17
Bedriftsnettverket No17 tilbyr kurs i FNs bærekraftsmål.
Bedriftsnettverket No17

Asker kommune – ledende i landet på næringsutvikling?

Det er lagt ned mye arbeid i Asker kommunes høringsforslag til temaplan for næring for perioden 2020-2032, som vi mener fortjener noen kommentarer.

De fleste kommuner og fylker har en næringsplan som politikerne vedtar for å tilrettelegge og gi næringslivet muligheter. Bærum fikk sin plan i 2020, en plan som er rimelig konkret og som viser til aktiviteter og måltall. Fremlagt plan i Asker er på 38 tettskrevne sider og åtte innsatsområder frem mot 2032.

 

Les også:

Samarbeid om bærekraftige forretningsmodeller vil gi økt konkurransekraft

 

Planen er grundig og behandler tall og dataunderlag fra Statistisk sentralbyrå, og begreper som «kortreist arbeidskraft», med cirka 28.000 personer som pendler ut og cirka 17.000 personer som pendler inn til en arbeidsplass i kommunen.

Videre omhandler planen informasjon om trender og næringsutvikling fra NHO og etter hvert en tilpasning med fortrinn og utfordringer i kommunen.

 

Les også:

Nytt bedriftsnettverk på vei opp: – Bærekraft trenger ikke være så komplisert

 

Likevel mener vi den bør inneholde mer konkrete mål, aktiviteter og samarbeid så en kan måle om en oppnår ønsket utvikling.

Planen bærer preg av at alle regioner, «bransjer» og satsingsområder skal være med, noe som oftest fører til at satsinger «vannes ut», og en står igjen med mange gode intensjoner.

Et noe tydelig uteglemt område er hvordan Asker kommune kan tilrettelegge for satsing på bærekraft for næringslivet. Spesielt når kommunen satser såpass mye på bærekraft, så virker det underlig at det ikke næringslivets bidrag planlegges nærmere.

Riktig nok er temaet omtalt i eget kapittel, men er bare generelt beskrevet uten å bli konkret på hvordan en skal involvere næringslivet i en felles satsing/samhandling på bærekraft, gjerne med felles innsats fra det offentlige, næringslivet og frivilligheten.

Hvis vi ser mer på muligheter som en kommune kan gjøre noe med, og der Asker kan markere seg og få til mer satsing, kan dette være:

  • Konkrete satsinger på hvordan offentlige innkjøp skal vektlegge miljø/bærekraft med 30 prosent. De bedriftene som satser og som kan dokumentere innsats om måloppnåelse, skal premieres med å vinne flere anbudskonkurranser.
  • Sosial bærekraft er et område der flere bedrifter har kommet langt, og flere andre ønsker tettere samarbeid med offentlige aktører for blant annet å kunne tilrettelegge og få til en større mangfolds- og inkluderingskultur. JobbAsker-prosjektet er et godt eksempel for å stimulere til økt inkludering i kommunen og i næringslivet.
  • Samhandling mellom næringsliv og kommunens miljøavdeling for å få til konkrete miljøtiltak som kan være innen retur/sirkulærøkonomi eller tilrettelegging for logistikk- eller transportløsninger.
  • Økt samarbeid med næringslivet for å få til løsninger på kritiske samfunnsutfordringer. Eksempler kan være der teknologi kan løse utfordringer innen helse, pleie og eldreomsorg, eller at kommunen bør tilrettelegge for lokale massedeponier for å unngå unødvendige utslipp fra tungtransport.

Dette er eksempler på konkrete områder som vi ikke finner igjen i temaplanen.

Vi tror at Asker har begynt et viktig arbeid for et mer bærekraftig samfunn, og vi anbefaler at temaplanen for næring reflekterer en slik satsing.

Les hele artiklen her: 

Legg igjen en kommentar